Kontakt syn-, hörselnedsättning

Kontaktperson för elever med hörsel-och synnedsättningar

Uppdraget gäller elever i förskoleklass t.o.m. åk 9.

Kontaktpersonens uppgift är:

  • att ha kunskap om var elever med hörsel- och synnedsättning finns i kommunen
  • att ha viss baskunskap om funktionsnedsättningen och ha baskunskap om vilket stöd eleven kan få
  • att ta emot och förmedla information från Pedagogiska hörselvården/syncentralen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) till berörd personal
  • att ha samarbete med berörd personal inom elevhälsan

 

 SPSM , Pedagogiska hörselvården samt Syncentralen kan arbeta med direkta insatser i skolsituationen.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Jenny Holm Sandin Specialpedagog, kontaktperson syn- och hörselnedsättning
    Tel: 0250-263 39

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213