Kurator

I Mora kommuns skolor finns kuratorer representerade från förskoleklass t o m gymnasiet.

Vad gör en kurator?

  • Arbetar med psykosociala frågor utifrån en helhetssyn där elevens behov och önskemål står i centrum. Det innebär stöd, hjälp och råd i frågor som kan handla om familjen, skolan, relationer, fritid och personlig utveckling.
  • Stöd och råd till föräldrar.
  • Stöd, råd och handledning till lärare och skolpersonal.
  • Kurator ingår som en del i skolans elevhälsoarbete och elevhälsoteam.
  • Kurator medverkar vid behov i utvecklingssamtal och lärarnas arbetslag.
  • Kurator informerar om, samordnar och samarbetar med andra myndigheter angående stödinsatser och resurser till elever och föräldrar.
  • Arbetet bedrivs både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
  • Kurator deltar i skolans krisgrupp och medverkar i arbetet mot kränkningar och mobbning.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation


 

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213