Skolpsykologer

Till skolpsykologen kan du vända dig om du har behov av att:

  • Veta mera om ditt barns starka och svaga sidor och hur du kan hjälpa henne/honom vidare i skolsituationen.
  • Belysa din situation i skolan ur ett psykologisk perspektiv.
  • Som medarbetare, se de psykologiska processer du befinner dig i.
  • Att fördjupa och utveckla samarbetet i arbetslaget.
  • Hantera svårbegripliga kontakter i och utanför skolan.
  • Skilja på vad som går att lösa och vad som endast låter sig hanteras.
  • Råd/konsultation i psykologiska frågor.
  • Utbildning och handledning i storgrupprocesser.
  • Skapa trygghet i klassen och få elever intresserade av att vilja lära samt vara delaktiga i utformningen av sin skolsituation.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213