Skolsköterska, skolläkare

Elevhälsans medicinska insats arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och en lokal metodbok. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande och omfattar hälsoundersökningar och hälsosamtal, vaccinationsprogram och medicinsk studie- och yrkesvägledning - allt utifrån ett fastställt basprogram. Den medicinska insatsen har också mottagningsverksamhet och svarar för enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan är den som har regelbunden kontakt med eleverna och ingår alltid i skolans elevhälsoteam där de kan bidra med kunskaper om elevers hälsa, uppväxt och sociala förhållanden; en helhetsbild som behövs för att utveckla lärandemiljön. Skolläkaren, som arbetar på många skolor, träffar barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och deltar i elevhälsoteamets arbete när kompetensen efterfrågas.

Elevhälsans medicinska insats har sekretess vilket gör att information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder).

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213