Vad gör specialpedagogen?

Vi har till uppgift att i samverkan med vårdnadshavare, pedagoger och ansvariga chefer/rektorer, identifiera och analysera orsaker till barns/elevers/gruppers svårigheter. 

Orsakerna kan finnas hos individen/gruppen, i elevens miljö och skolans organisation eller vara en blandning av dessa. Analysen inriktas på individ, grupp och organisationsnivå. 

 

Vårt mål är att

 

  • bidra med vår specialkompetens, delta i förbättrings- och utvecklingsarbete i syfte att förebygga att problem uppstår.
  • bidra till att utveckla pedagogiska strategier, som verkar för att varje barn/elev utifrån sina förutsättningar får det utbyte av förskola/skola, som han eller hon har rätt till. Barnen/eleverna ska ha inflytande och vara delaktiga med hänsyn taget till barnets mognad.
  • kartlägga styrkor och behov hos barnet/gruppen på flera nivåer, genom att göra observationer, intervjuer, använda tester m.m.
  • ge pedagogisk konsultation och erbjuda handledning.
  • stödja pedagogerna att upprätta, genomföra och följa upp åtgärdsprogram.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213