Mirandas Verkstäder

1997 beslutades det att Kulturskolan Miranda skulle starta upp ett estetiskt obligatorium, Mirandas Verkstäder.  Detta innebar att alla barn i Mora kommun skulle få tillgång till de estetiska språken: dans, musik, drama, bild och media med hjälp av proffessionella kulturpedagoger. Drygt tio år senare fortsätter Kulturskolan Miranda arbetet med att sprida de estetiska språken till alla barn mellan 7 och 12 år!

Dans & Rörelse

Alla barn som går i årskurs ett i någon av Moras grundskolor, får under en termin ha dans och rytmik på schemat. Undervisningen sker i helklass tillsammans med klassläraren och en Mirandapedagog. Barnen får dansa folkliga danser från olika länder, göra koordinationsövningar och sånglekar. Målet är att barnen ska utveckla sin koordination, samarbetsförmåga och kropps- och rumsuppfattning och att barnen ska känna att det är lustfyllt att dansa och sjunga! 

Undervisande lärare: Johanna Lindberg 

Klassorkester

I årskurs två får barnen prova på hur det är att spela ett instrument under en termin. Lektionen ingår i barnens skolschema, precis som de ordinarie skolämnerna. Undervisningen sker i helklass med två instrumentallärare. På mindre skolor med mindre klasser, sker undervisningen med endast en lärare. Tillsammans med klassläraren lär sig barnen att spela på det nya instrumentet.  Just nu finns det klassorkestrar med fiol eller gitarr.  

Fiol

Alla elever får låna varsin fiol under lektionstiden. Under lektionen så får eleverna iaktta, lyssna och härma det som lärarna gör. Inlärningstempot är lugnt, så att alla har en chans att hänga med! Vi tränar på en sak i taget och det är inte meningen att eleven ska behöva träna hemma. Ibland turas vi om att spela i grupper eller att spela solo inför hela klassen. När någon spelar solo, får övriga träna på att vara en god lyssnare, något som är en viktig del i en musikalisk fostran.

Läsåret 10/11 finns klassorkestrar i fiol på följande skolor: Sollerö skola, Noretskolan, Nusnäs skola och Färnäs skola.

Undervisande lärare:   Anna-Lena Berglund, Gustaf Ekeberg och Stefan Larsson .

Gitarr

Alla elever får låna varsin juniorgitarr (7/8) under lektionstiden. Vi börjar väldigt enkelt med lösa bassträngar som får ackompanjera olika sånger. Under terminens gång blir det även några ackord och enklare melodispel. Det är inte meningen att eleven ska behöva öva hemma. På lektionen sjunger vi mycket och strävar efter att det ska låta "musik" redan från första lektionen.

Undervisande lärare: Katarina Brodin & Jens Elford

Drama och fantasi

Under läsåret kommer vår dramalärare från Mirandas verkstäder att åka ut till alla treor i kommunen. Det blir nio träffar á 80 min per träff.  Där kommer vi till största delen att jobba olika känslouttryck och teman som finns i barnens vardagliga miljö.

Drama och Teater är två olika ämnen som egentligen är ganska motsägelsefulla. Teater är en uttrycksform som många upplever som ett litet trevligt inslag när klassen ska visa upp ett arbete eller ha en rolig stund i klassrummet. Alla vill ha huvudrollen i en pjäs, vem vill inte vara kung eller prinsessa? Här försöker vi kombinera båda.

I skolan uppkommer många ”draman” som vi ibland inte hinner reda ut i skolan.  När vi jobbar med drama i skolan kan vi t ex spola tillbaka situationen och se om vi kunde ha gjort på något annat sätt för att slippa onödiga konflikter? Vårt mål är inte att visa upp för publik. Det bestämmer vi själva om och när gruppen är stabil och trygg.

Undervisande lärare: Caroline Graneheim

 

Bild & Form

hästteckning Visa större bild

Bildundervisningen sker normalt i årskurs fyra i kommunens skolor. (Vissa skolor, som har få elever, har undervisning för fler årskurser samtidigt.) Varje klass får 8 lektioner à 2 timmar och därefter en avslutningsträff, då bildeleverna visar upp en bildutställning (samtidigt som eleverna i år 3 och 6 visar upp något av vad de lärt sig i drama- respektive mediaundervisningen).

Huvudtankar i arbetet med bild är att:

  • ge utrymme åt lusten att skapa och att eleverna får pröva bild- och formspråket.
  • ge eleverna vissa grunder inom bildämnet.
  • låta dem pröva material, som de enskilda skolorna inte har tillgång till.

Meningen är att klassläraren ska närvara vid bildtimmarna, som ett slags fortbildning. Då kan dessa klasslärare så småningom lära ut grunderna, och Mirandaläraren kan ta vid på lämplig nivå. På så sätt kan eleverna utvecklas ännu mera i bildämnet. I slutet av varje läsår sker alltid fyrornas bildutställning på Kulturhuset, där eleverna får möjlighet att visa upp sina alster inför publik!

Undervisande lärare: Sylvia Måsan

Roliga tips!

  1. Du som är intresserad av bild kan gå en kvällskurs i bild på måndagar.
  2. Rita eller måla av ett foto upp och ner! Det gör ofta att man slappnar av och inte blir så rädd och petig, när man ska teckna. Även om det inte blir helt verklighetstroget, så brukar det bli uttrycksfullt!
  3. Teckna av en kompis utan att titta på det du tecknar. Kompisen kan teckna av dig samtidigt.
  4. Vi tecknar ju oftast på vitt papper, så pröva att istället teckna eller måla med vit krita på svart papper!

Författarbesök

Under våren 2012 fick åk 5 besök av Emma Vall, som är pseudonymen för tre författare nämligen Eva Swedenmark, Maria Herngren och Annica Wennström. Tillsammans har de bla skrivit böckerna ”Spår i snö”, ”Upp i rök” och ” Dolt i färg” som alla tre handlar om Sunna och Sixten. Vill ni veta mer om Emma Vall kan ni läsa på hemsidan:http://www.go.to/emmavall.

Kontaktperson: Yvonne Haag

 

Media

Alla barn i grundskolans åk 5 har, genom Mirandas Verkstäder, media på schemat. Mediepedagogen kommer ut och jobbar med ungdomarna på respektive skola. Vi träffas vid 9 tillfällen, ca 2 timmar per gång, och tyngdpunkten ligger på att jobba praktiskt, men det ingår också en hel del diskussioner och reflektion.

Vi gör egna enkla reklamfilmer där det viktiga är att få fram budskapet och sina argument. Sedan diskuterar, reflekterar och analyserar vi reklamfilmer och hur man kan påverka och få fram olika stämningar med hjälp av ljud och bild. Dessutom gör vi en kort spelfilm från början till slut. Ungdomarna skriver manus och gör bildmanus utifrån ett gemensamt tema. De spelar sedan alla roller och får prova på att sköta kamera och ljud vid inspelningen. I efterarbetet är alla ungdomar med och redigerar både filmen.

Målet med verksamheten är att ungdomarna skall få prova på att uttrycka sig med andra språk än tal och skrift och att de ska få träna på kreativitet, kritiskt tänkande och att “läsa” bilder, rörliga bilder och ljud. Ett annat mål är att ungdomarna ska, utifrån ett gemensamt tema, få berätta sin berättelse och gestalta den så att den “når fram” till tittaren/lyssnaren. Vidare hoppas vi att produktionen kan användas vidare i skolan, som undervisningsmaterial kring det specifika temat eller som ett diskussionsmaterial och att ungdomarna har roligt under processen.

Undervisande lärare:  Britt-Marie Jansson Meyer, Alfonso Ågren & Uno Härdell

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2012.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213