Partnerförskolor

21 mars 2014

Till hösten 2014 är den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i förskollärarprogrammet koncentrerad till särskilt utvalda partnerförskolor

I Mora kommun har området Morkarlby/Utmeland sökt och fått möjlighet att utbilda nya studenter.

Verksamheten leds av förskolechef och stödfunktioner finns för ekonomi, placering, beställningar samt specialpedagogiskt stöd.

Moras förskolor har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete med målet att säkerställa att alla barn får möjlighet att utveckla kunskaper, förmågor och demokratiska värden.

Tillsammans med våra lärarstudenter ska vi skapa förutsättningar för att de ska utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att nå målen för sin examen.

 

Mer om partnerförskoleområdet

Högskolan Dalarna

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213