Stipendiefonder våren 2018

De aktuella fonder som man kan söka pengar ur är:

 

HAMMARSTRÖMSKA FONDEN (studerande från Våmhus)

VINÄSUNGDOMENS HJÄLPFOND (studerande från Vinäs)

HELGE MUREGÅRDS UNGDOMSFOND (studerande från Noret)

Ansökan om bidrag ur ovanstående fonder gäller för studerande på gymnasienivå och lämnas på särskild blankett till Skolkansliet, 792 80  MORA. Ansökan ska vara skolkansliet tillhanda senast 2018-02-21. Blanketter finns att hämta på Mora gymnasium eller i receptionen på kommunhuset samt här till höger för utskrift. Ytterligare upplysningar lämnas av Inger Damm, tfn 0250-266 02.

_____________ 

ANDERS HJELMS MINNESFOND

Ansökan/personligt brev om stipendium för musikintresserade ungdomar från Mora skickas till Mora kommun, Skolkansliet, 792 80 MORA.

Ansökan ska vara Skolkansliet tillhanda senast 14 mars 2018

Upplysningar lämnas av Inger Damm, telefon 0250 - 26602.

_____________

ZORNS UNGDOMSFOND OCH BÄLTER SWEN ERSSONS STIPENDIEFOND

Studerande från Mora kan ansöka om stipendium ur Zorns ungdomsfond och Bälter Swen Erssons stipendiefond på särskild blankett.

Ansökan ska vara Skolkansliet tillhanda senast den 14 mars 2018.

Ansökan skickas till Mora kommun, Skolkansliet, 792 80 MORA.

Upplysningar lämnas av Inger Damm, telefon 0250 - 26602.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 februari 2018.

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213