Demokrati och inflytande

Dialogcafé
Gruppdiskussion under Demokratidagen

Som ung i Mora har man tillgång till två stora forum för inflytande, Demokratidag och Elevrådsdag.

Demokratidagen vänder sig till unga i åldern 9-19 år. Under en Demokratidag diskuteras frågor utifrån ett övergripande tema tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda. Demokratidagen 2016 hade temat Lupp. Diskussionerna dokumenteras till en sammanställning som sedan skickas till kommunens nämnder.

Efter varje Demokratidag genomförs ett uppföljningsmöte, en så kallad "Hörring", där tjänstepersoner och förtroendevalda möter elevrådsrepresentanter för att återkoppla och diskutera de beslut som nämnderna tagit. Hörringen blev förskjuten förra året och kommer istället att genomföras i mars 2018.

En Elevrådsdag arrangeras när det är större och mer specifika frågor som ska diskuteras. Det ger en möjlighet för samtliga ungdomar på högstadiet och gymnasiet att lämna sina synpunkter, önskemål och behov.

Hur arbetet med ungas inflytande och delaktighet ska bedrivas i kommunen beskrivs i ett ungdomspolitiskt program (UPP). Detta program avses att omarbetas med utgångspunkt i den nationella ungdomspolitiken samt Dalarnas gemensamma strategi "Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion".

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Lina Pettersson Ungdomsstrateg
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-260 97

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213