Demokrati och inflytande

Dialogcafé
Gruppdiskussion under Demokratidagen

Barn och ungdomar i Mora har tillgång till två stora forum för inflytande, Demokratidag och Elevrådsdag. 

Demokratidagen vänder sig till elever i åldern 9-19 år. Gruppdiskussionerna sammanställs till en rapport som skickas till kommunens olika nämnder för åtgärd.

Efter varje Demokratidag genomförs även ett uppföljningsmöte vi kallar "Hörring". Svaren som respektive nämnd lämnat till kommunstyrelsen om de beslut som tagits utifrån rapporten, vad som har genomförts, kan eller bör åtgärdas återkopplas av tjänstemän och förtroendevalda till representanter från de olika elevråden.

Elevrådsdag arrangeras när det är större specifika frågor som ska diskuteras. Det ger en möjlighet för samtliga ungdomar i årskurserna 7-9 och på gymnasiet att lämna sina synpunkter, önskemål och behov.

Ett viktigt dokument som beskriver hur arbetet med ungas inflytande ska bedrivas i kommunen är vårt ungdomspolitiska program (UPP). 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 oktober 2017.

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213