LUPP - Ungdomsenkät

Bättre kännedom om ungas levnadssituation är många gånger nyckeln till en framgångsrik kommunal ungdomspolitik. Därför har Mora kommun beslutat att genomföra LUPP vart tredje år i årskurserna 7-9 och på gymnasiet. Första gången genomförde vi den 2004, och under hösten 2015 genomfördes den igen.

Rapporten 2015 har sammanställts av Skandinavisk samhällsanalys. Fokus i rapporten har legat på de 3 mål som Region Dalarna har satt upp i sin strategi "Dalarna-Sveriges bästa ungdomsregion". Under sommaren 2016 har 7 ungdomar (Kommunutvecklare) analyserat resultaten under sin sommarferiepraktik. Den rapporten finns också i högermarginalen.

 

Invigning Skatepark

Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har utvecklats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) i samråd med kommunrepresentanter och forskare för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer.  Merparten av frågorna kommer från etablerade undersökningar och är testade i flera omgångar.

Undersökningen är anpassad för olika åldersgrupper: skolår 7–9, gymnasiet och unga vuxna 19–25 år. Några få frågor skiljer versionerna åt.

Enkäten är uppdelad i olika moduler:

Fritid
Skola
Politik & inflytande
Trygghet
Hälsa
Arbete
Framtid

I Ale kommun har man arbetat fram en Lärarhandledning hur man kan använda resultatet från LUPP i undervisningen. Den har omarbetats för att passa våra förutsättningar i Mora.

 

LUPP-undersökningen 2006 gav även upphov till fyra akademiska uppsatser.

Anna Ahldén, Mitthögkolan, ”Trygghet och hälsobeteenden hos ungdomar i Mora kommun”. Kalle Forsell, Umeå universitet, ”Kartläggning av livsstil, hälsa, fritid och framtid utifrån aspekter som datorspelande, sociala nätverk, kön och kommuntyp”. Arja Crim och Ann-Marie Wångmar, Högskolan Kristianstad, ”Är fritidsaktiviteter relaterat till psykiskt välbefinnande bland ungdomar”? Isabell Sjöberg, Luleå tekniska universitet, Mobbing - en allvarlig stressor?

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 januari 2017.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213