Mora Ungdomsråd

Morkarlby skola
Mora Ungdomsråd (MUR) är en religiöst och politiskt obunden ideell förening av ungdomar i Mora Kommun i ålder 13-25 år. Sedan starten 2001 har MUR varit med och påverkat samhällsutvecklingen i en rad frågor.

MUR syfte och ändamål 

  • Att vara en samlingspunkt för ungdomars frågor och åsikter, en hjälp att komma till tals med beslutsfattare.
  • Att ta till vara ungdomars intressen när det gäller frågor som berör t.ex. skola, fritid och kultur.
  • Att vara en referenspunkt och remissinstans för kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor, en hjälp att komma till tals med ungdomar.
  • Att stärka elevrådens funktion och roll.
  • Att sträva efter att komma i kontakt med så många ungdomar som möjligt i Mora Kommun.
  • Att vara ett forum för ungdomar i Mora Kommun med idéer och intresse för inflytande och delaktighet i demokratifrågor.

Mora Ungdomsråd arbetar aktivt tillsammans med Rosa Husets ungdomsombud och kommunens ungdomssamordnare där ungdomarnas egna visioner och arbetssätt är satta i fokus. De styr själva, utformar och arbetar praktiskt fram mot de mål som satts upp.

Under våren 2010 har Karin Ahnfelt och Malena Sedvalsson, som läser statskunskap på Uppsala universitet, gjort en studie av MUR och därefter skrivit en B-uppsats som handlar om "Ungdomsråd som framgångsrik demokratisk innovation".
 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 mars 2017.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213