Bygga och bo

Bostadsrätter Valhall
 

Flytta till Mora

 

Byggprojekt

Mora får nytt program för bostadsförsörjningen

25 augusti 2017

Kommunen har tagit fram ett förslag till nytt program för bostadsförsörjningen i Mora. Av programmet framgår bland annat att det kommer att behövas 820 nya bostäder fram till 2030. Det innebär omkring 60 nya bostäder varje år.

Ekbacken Noret norra

Moras nya bostadsområde heter Måmyren

22 juni 2017

Nu är det klart att etapp 1 av det nya bostadsområdet norr om lasarettet i Mora-Noret ska heta Måmyren. Det beslutade kommunstyrelsen vid tisdagens sammanträde.

Fiberswitch

Kablar och ledningar på kommunal mark

8 juni 2017

När Mora stadsnät bygger ut stadsnätet sker utbyggnaden ofta i vägområdet utanför den belagda delen av vägen eller på baksidor av hus i parkmark.

Fiberswitch

Mora stadsnät - vad händer med Ryssa, Garsås med flera?

23 maj 2017

Stadsnätet får mycket frågor kring utbyggnaden i områden som ännu inte är omnämnda i planen.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 januari 2016.

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213