Bygga och bo

Bostadsrätter Valhall
 

Flytta till Mora

 

Ekbacken Noret norra

Moras nya bostadsområde heter Måmyren

22 juni 2017

Nu är det klart att etapp 1 av det nya bostadsområdet norr om lasarettet i Mora-Noret ska heta Måmyren. Det beslutade kommunstyrelsen vid tisdagens sammanträde.

Fiberswitch

Kablar och ledningar på kommunal mark

8 juni 2017

När Mora stadsnät bygger ut stadsnätet sker utbyggnaden ofta i vägområdet utanför den belagda delen av vägen eller på baksidor av hus i parkmark.

Fiberswitch

Mora stadsnät - vad händer med Ryssa, Garsås med flera?

23 maj 2017

Stadsnätet får mycket frågor kring utbyggnaden i områden som ännu inte är omnämnda i planen.

Flygbild över centrala Mora, Bergslagsbild AB

Ställ dina frågor om den fördjupade översiktsplanen

5 maj 2017

Mora kommun bjuder in till ett informationsmöte om den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för Mora tätort. Ställ dina frågor direkt till politiker och tjänstemän! Välkommen till Mora Parken tisdagen den 9 maj klockan 18.30.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 januari 2016.

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213