Bygga och bo

Bostadsrätter Valhall
 

Flytta till Mora

 

Fiberswitch

Mora stadsnät - vad händer med Ryssa, Garsås med flera?

23 maj 2017

Stadsnätet får mycket frågor kring utbyggnaden i områden som ännu inte är omnämnda i planen.

Flygbild över centrala Mora, Bergslagsbild AB

Ställ dina frågor om den fördjupade översiktsplanen

5 maj 2017

Mora kommun bjuder in till ett informationsmöte om den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för Mora tätort. Ställ dina frågor direkt till politiker och tjänstemän! Välkommen till Mora Parken tisdagen den 9 maj klockan 18.30.

Dalahäst i solljus

Var med och tyck till om framtidens Mora

13 april 2017

Mora kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mora tätort. Planen är ute för samråd – ta chansen att tycka till om förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 31 maj 2017.

Fiberswitch

Mora stadsnäts planerade utbyggnad 2017

8 mars 2017

Enligt lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska offentliga organ och nätinnehavare som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansierat med offentliga medel, publicera information om bygg- och anläggningsprojekt.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 januari 2016.

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213