Bygga och bo

Bostadsrätter Valhall
 

Flytta till Mora

 

Bostadsrätter Valhall

Mora kommun beviljas bidrag för ökat bostadsbyggande

5 december 2017

Mora kommun har beviljats 2,6 miljoner kronor i statligt bidrag för ökat bostadsbyggande under 2017. Det efter att ha uppfyllt kraven genom de riktlinjer som kommunfullmäktige antog i september.

Illustration över området för handel med skrymmande varor

Område för handel med skrymmande varor föreslås

21 november 2017

Ett förslag till detaljplan för handel med skrymmande varor norr om Färnäs och Noret har tagits fram och ska beslutas vid kommunstyrelsens sammanträde 28 november.

Byggprojekt

Mora får nytt program för bostadsförsörjningen

25 augusti 2017

Kommunen har tagit fram ett förslag till nytt program för bostadsförsörjningen i Mora. Av programmet framgår bland annat att det kommer att behövas 820 nya bostäder fram till 2030. Det innebär omkring 60 nya bostäder varje år.

Ekbacken Noret norra

Moras nya bostadsområde heter Måmyren

22 juni 2017

Nu är det klart att etapp 1 av det nya bostadsområdet norr om lasarettet i Mora-Noret ska heta Måmyren. Det beslutade kommunstyrelsen vid tisdagens sammanträde.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 januari 2016.

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213