Bygga och bo

Bostadsrätter Valhall
 

Flytta till Mora

 

Dalahäst i solljus

Var med och tyck till om framtidens Mora

13 april 2017

Mora kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mora tätort. Planen är ute för samråd – ta chansen att tycka till om förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 31 maj 2017.

Fiberswitch

Mora stadsnäts planerade utbyggnad 2017

8 mars 2017

Enligt lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska offentliga organ och nätinnehavare som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansierat med offentliga medel, publicera information om bygg- och anläggningsprojekt.

Flygbild över centrala Mora, Bergslagsbild AB

Hur vill du att Mora ska utvecklas? Tyck till!

27 februari 2017

Mora kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mora tätort. Nu är planen ute för samråd – ta chansen att tycka till om förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 31 maj 2017.

bygge hus planering

Hög tid att söka bygglov

16 februari 2017

Den som är i startgroparna med ett byggprojekt inför våren och sommaren gör klokast i att ansöka om bygglov snarast möjligt för att hinna få sitt bygglov.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 januari 2016.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213