Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om en byggnad eller anläggning som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen (lokaliseringsprövning).

Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering och projektering av byggnationen. Det är i första hand när du vill bygga i ett område utan detaljplan som det är lämpligt att ansöka om förhandsbesked.

Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnationen. Du ska ansöka om bygglov inom två år, annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

För att ansöka om förhandsbesked behövs:

 • en ansökningsblankett ifylld och underskriven
 • en enkel situationsplan/karta över fastigheten med planerad tomt och byggnadens tänkta placering inritad
 • planerad tillfartsväg redovisas

OBS! Förhandsbesked är förknippat med kostnader för sökanden även om byggnadsnämnden beslutar om avslag i ärendet.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Bygglovsenheten

   

  Bygglovsenheten

  Huvudkontor i Mora
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  792 80 Mora
  Besöksadress: Fredsgatan 12
  Växel: 0250-260 00

  Öppettider:
  Mån-fre 13:00-15:30

  Vi stänger kl 14:00 dag före "röd" dag: 13 april, 24 maj, 5 juni, 22 juni och 3 november. Gäller både Mora och Orsa

  Telefontid:
  Expedition kl 10:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
  Byggnadsinspektörer: kl 10:00 - 11:30


  Besökskontor Orsa
  Besöksadress: Dalagatan 1
  Mån-tis, tor-fre 13:00 - 15:30

  Perioden 26 juni t  o m 13 augusti begränsas öppettiderna till tisdag och torsdag kl 13:00 - 15:30

   

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Handläggare

 

Tommy Ek, stadsarkitekt

0250-262 52

 

 

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213