Kontrollansvarig

När du ska bygga eller riva måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). KA ska hjälpa dig att upprätta en kontrollplan och se till att den följs. KA ska också delta vid tekniskt samråd, besiktningar, platsbesök och andra kontroller. KA bör kopplas in så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet. Uppgift om vem som är kontrollansvarig ska finnas med redan i bygglovsbeslutet. Det är du som är byggherre som anmäler förslag på KA till byggnadsnämnden (blankett anmälan kontrollansvarig). Även KA ska skriva under blanketten.

Vem kan vara kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. KA ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer bygget.

Kontrollansvariges uppgifter:

 • Upprätta kontrollplan, se till att kontrollplanen, bestämmelser och villkor följs.
 • Informera byggherren om avvikelser. Vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar, andra kontroller och byggnadsnämndens platsbesök, samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Du hittar en lista med certifierade kontrollansvariga på boverkets websida - länk finns i högra spalten.

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Bygglovsenheten

   

  Bygglovsenheten

  Huvudkontor i Mora
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  792 80 Mora
  Besöksadress: Fredsgatan 12
  Växel: 0250-260 00

  Öppettider:
  Mån-fre 13:00-15:30

  Vi stänger kl 14:00 dag före "röd" dag: 13 april, 24 maj, 5 juni, 22 juni och 3 november. Gäller både Mora och Orsa

  Telefontid:
  Expedition kl 10:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
  Byggnadsinspektörer: kl 10:00 - 11:30


  Besökskontor Orsa
  Besöksadress: Dalagatan 1
  Mån-tis, tor-fre 13:00 - 15:30

   

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Handläggare

Telefontid från 10:00 till 11:30

Per-Olof Olsson, bygglovschef
0250-262 51

Andreas Ytterberg, byggnadsinspektör
0250-262 51

Rasmus Öhrén, byggnadsinspektör
0250 262 69

Maria Strand, byggnadsinspektör
0250-262 58

Jan Malm, byggnadsinspektör
0250-262 74

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213