Byggprojekt

Vy över Mora

Under denna rubrik kommer det att finnas information kring byggprojekt, när det gäller planerade, pågående och avslutade projekt.

Mora kommuns planering och genomförande när det gäller byggprojekt påverkas av flera olika faktorer och dokument, ex detaljplanen, energiplanen och miljöplanen men även EU-direktiv och nationella mål.

Resecentrum

Moras nya resecentrum planeras att stå klart årsskiftet 2014-2015. För att komma till projekthemsidan klicka här.

Cirkulationsplats Färnäs Kvarn

Planerad färdigställning under maj 2014. För information om aktuella vägavstängningar i och med byggnation klicka här.

Energitjänsteprojekt (EPC)

Mora kommun genomför ett energieffektiviseringsprojekt för kommunägda fastigheter. Projektet är planerat till och med 2015. Mer information finns här.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Mats Jansson Byggnadsingenjör
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 12
  Mobil: 070-258 78 98
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213