Arbetslösheten minskar - och befolkningen ökar

30 juni 2009
Gunnar Israelsson
Gunnar Israelsson

Hur det blir längre fram är det ingen som vet. Därför gäller det att glädja sig åt de små ljuspunkter som kan skönjas i början av sommaren. Samhällsplaneraren Gunnar Israelsson har gjort en djupdykning i den offentliga statistiken och hittat flera intressanta fakta.

Arbetslösheten minskar

Ett påstående som kan vara svårt att tro på i dagar som dessa men inte desto mindre sant. Från v 17 till och med v 24 har Moras arbetslöshet minskat från 4.53 % till 3.68 %, alltså 0.85 procentenheter. Eller i personer räknat från 561 till 456. Under samma period har länsgenomsnittet gått från 4.0 % till 3.71 %, vilket betyder 0.29 procentenheter. Moras minskning är följaktligen mer än dubbelt så stor.

- Vi ska inte dra för stora växlar på det här, understryker både Gunnar Israelsson och näringslivschefen Birgitta Pettersson. Om några veckor kan det se annorlunda ut, men låt oss vara glada så länge.

Faktorer som kan ligga bakom de förhållandevis goda siffrorna är att en hel del av de arbetslösa fått nya jobb och dessutom är det bra fart på nyföretagandet.

- Det är intressant att se hur Mora som haft mest varsel i hela Dalarna ändå har lägre arbetslöshet än genomsnittet, säger Birgitta Pettersson.

Men den positiva utvecklingen kan lätt brytas lite längre fram. Gunnar Israelsson ser ett par orosmoln torna upp sig:

- Vilken genomslagskraft får de lagda varslen? Och kommer många nybakade studenter att anmäla sig på arbetsförmedlingen efter sommarlovet? Normalt brukar ungefär 30 % av varslen fullföljas men i det här konjunkturläget kan den siffran bli högre.

Befolkningen ökar i sakta mak

Visst, den har minskat någon enstaka vecka men sedan ökat igen och den underliggande trenden är svagt positiv. Statistiken avslöjar att de 20 153 invånarna vid årsskiftet har blivit 20 201 till och med v 24. Som vanligt är det flyttnettot, +63 personer, som är glädjeämnet. Men det traditionellt negativa födelsenettot, under samma tid -15 personer, gör att nettoökningen stannar på
+48 personer.

Så här långt har flyttnettot i år varit högre än 2008 och förskolebarnens andel uppgår till 14, nästan en hel förskoleavdelning.

- Intressant är att flyttnettot är positivt i alla åldersgrupper, säger Gunnar Israelsson. Inflyttningen är också rent allmän, den domineras inte av att ett antal "Norgejobbare" har återvänt till Mora. Det finns gott hopp om att vi får se en fortsatt förbättring av flyttnettot fram till v 35. Då kan utflyttningen öka på grund av att ungdomar flyttar från hemorten för att studera på andra håll. 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 juni 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213