Moras befolkning ökade

17 augusti 2012

Vattenspelet

Men mätperioden omfattar bara första halvåret i år, så det går självfallet inte att dra några slutsatser om utvecklingen i ett längre perspektiv. Å andra sidan är positiva siffror alltid trevliga, även om de erfarenhetsmässigt lätt kan vändas i sin motsats senare under året. Av det skälet bör man undvika att göra extrapoleringar på grundval av underlag som endast omfattar några månader.

Vad som i realiteten hänt är att Moras befolkning ökade med 53 personer till 20 160. Sju kommuner i länet växte, Ludvika (+166), Falun (+71), Mora (+53), Borlänge (+39), Säter (+12),  Leksand (+2) och Avesta (+2)

I fallet Mora är det som så ofta flyttnettot som räddar siffrorna. Under årets sex första månader flyttade 456 personer in till kommunen och ut flyttade 344. Flyttnettot blev följaktligen +102 personer och av dem kom 51 från Dalarna, 10 från övriga landet och 51 från utlandet.

Dystrare, på mer än ett sätt, är födelsenettot. Där redovisas 151 döda och endast 92 födda, vilket ger ett siffran -59. Det är bara Falun (+40), Borlänge (+28) och Gagnef (+9) som redovisar plus i det här avseendet.

Befolkningsutvecklingen i Dalarna under första halvåret 2012

Kommun Befolkning 12-06-30 +/- från 12-01-01
Avesta 21 488 +2
Borlänge 49 362 +39
Falun 56 195 +71
Gagnef 10 036 -33
Hedemora 15 097 -22
Leksand 15 240 +2
Ludvika 25 752 +166
Malung-Sälen 10 223 -39
Mora 20 160 +53
Orsa 6 811 -56
Rättvik 10 858 -1
Smedjebacken 10 660 -2
Säter 10 873 +12
Vansbro 6 801 -17
Älvdalen 7 174 -10
276 730 +165

Länet som helhet ökade totalt med + 165 personer till 276 730. Det projekt som startade 2003 med Region Dalarna som huvudman hade ambitionen att under de följande tio åren öka befolkningen till 300 000 invånare. Då, 2003, hade Dalarna 276 520 invånare. I dag, när de tio åren snart gått, begränsar sig ökningen till 210 personer.

Se hela sexmånadersstatistiken här

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 augusti 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213