Nytt hyreshus i centrala Mora

8 december 2010
Nytt hyreshus Visa större bild

Det nya huset byggs i vinkel och placeras i den södra kvadranten av korsningen Vasagatan-Hantverkaregatan, med fasad mot båda gatorna. För att skapa plats rivs det så kallade Näsénska huset och det närmast liggande hyreshuset på Vasagatan.

Investeringen beräknas uppgå till ca 85 mkr, inklusive rivning av befintliga hus, och när nybygget står klart sommaren 2012 kommer 44 nya lägenheter att erbjudas intresserade hyresgäster. Nettotillskottet stannar dock på 27 eftersom ett hus försvinner ur beståndet. Standarden blir hög och energiförbrukningen bara hälften av dagens norm, bland annat tack vare solfångare på taket.

Lägenhetstorlekarna varierar, från ettor på 34 kvm och en månadskostnad på 4 200 kronor till fyrarummare som betingar 11 950 kronor per månad. Nya hyresrätter kostar som synes en del att bo i, och därför tror man att äldre personer som sålt sin villa kommer att bli en av de viktigaste målgrupperna i marknadsföringen.

För att kunna finansiera projektet har bolaget begärt en utökning av kommunens borgensåtagande till 800 mkr, vilket ska jämföras med dagens 747 mkr varav 732 mkr utnyttjats. Soliditeten behöver också stärkas, den uppgår i dagsläget till låga 5 % och därför skjuter kommunen till 30 mkr i aktieägartillskott så att siffran ökar till 8.5 %.

Investeringar av den här storleksordningen kräver kommunfullmäktiges godkännande enligt gällande ägardirektiv. Kommunstyrelsens beslut vid sammanträdet den 7 december blev ett förslag till kommunfullmäktige att Morastrand AB får bygga det nya huset. Dessutom att utöka borgensåtagandet till 800 mkr och medge ett aktieägartillskott på 30 mkr. Ett nytt ägardirektiv ska också utarbetas där även bolagets avkastningskrav ska framgå.

Läs mer på Morastrands hemsida

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 december 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213