Aktuell planering

Planenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa arbetar främst med detaljplanering och översiktsplanering. På denna sida kan du hitta alla planer som är utsända för samråd eller är utställda för granskning. Du är  välkommen att komma in på Stadsbyggnadsförvaltningen och titta på planerna och prata med handläggarna

Pågående i Mora

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort - samråd 

 

Detaljplanering

Planer på samråd

Handel med skrymmande varor norr om Färnäs, SAMRÅD t.o.m. 12 maj

 

Pågående planer mellan samråd/granskning

 

Planer på granskning

Morkarlby nedre skola och Zornska, GRANSKNING t.o.m. 18 april

Ändring, del av detaljplan S 174 "Oxbergsleden" Fridhemsg - Morkarlbyv, GRANSKNING t.o.m. 18 april

 

Planer på väg mot antagande

Ändring, del av Dp 216, Stranden 6:2, GRANSKNING AVSLUTAD

Detaljplan för bostadsområdet Tuvan, GRANSKNING AVSLUTAD

 

Planprogram för godkännande

Planprogram för Strandenområdet

 

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplan för ny räddningsstation, del av Utmeland 25:38 m.fl.

Detaljplan för Kyrkogatans norra del, Stranden 35:1 m.fl.

Åmåsängsgårdens camping, Utmeland

Ändring 2 av del av detaljplan S35 för Stranden 19:7 (Blomsterriket)

Detaljplan för Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl.

Detaljplan för Örjastäppans industriområde, Utmeland

 

Övrig planering

Grönstrukturplan Mora tätort

Centrumutvecklingsplan

Planprogram för Åmåsäng - godkänt av Kommunstyrelsen

Planprogram för Broåkern - godkänt av Kommunstyrelsen

 

Översiktlig planering

Översiktsplaner som har vunnit laga kraft

LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett tematiskt tillägg till översiktsplan.

 

 

                                   Pågående i Orsa

Översiktsplanering

Inga översiktsplaner finns för närvarande på samråd eller utställning.

 

Detaljplanering

Planer på samråd

Inga planer på samråd finns för närvarande

 

Planer på granskning / underrättelse

Inga planer för granskning/underrättelse finns för närvarande

 

Antagna planer

Upphävande, del av detaljplan 124, Sky lodge hotell, i Grönklitt

Upphävande, del av detaljplan Bp 40, Grönklitt stugby

 

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplan för Råtjärnsberget, Grönklitt

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 april 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Planenheten Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
    Fredsgatan 12
    792 80 MORA
    Växel: 0250-260 00

Ange alt-text här.

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Personal på planenheten

Håkan Persson, Planchef

0250- 262 67

 

Tommy Ek, Stadsarkitekt

0250-262 52

 

Susann Bergman, Plankoordinator

0250-262 73

 

Andrea Andersson, Planarkitekt

0250-262 57

 

Emelie Drott, Planarkitekt

0250- 262 72

 

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213