Enkäter, undersökningar

Morapanelen: Fortsatt deltagande och frågeområden

Morapanelen: Attitydundersökning

Morapanelen: Attitydundersökning (Frisvar)

Morapanelen: Rapport om demokrati, delaktighet och inflytande

Morapanelen: Rapport om centrumutveckling

Morapanelen: Rapport om trygghetsfrågor

Morapanelens bedömning av mora.se

Morapanelen: Omröstning om stor dalahäst i centrum

Bilden av Mora

- enkätundersökning bland Morabor 

Medborgarundersökning 

Omfattar följande tre områden:

  • Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
  • Medborgarna om kommunens verksamheter
  • Medborgarna om inflytandet i kommunen

2012

Bilaga

Öppna svar 

2010

Bilaga
Öppna svar 

2008

 

Imageundersökning

Vilken bild har allmänheten av Mora? Undersökningen har gjorts av Synovate bland 1 000 slumpmässigt utvalda svenskar.

Kommunkvalitet

Denna sammanställning är ett resultat av kommunens deltagande i ett projekt drivet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vilket pågått under 2007. Syftet är att presentera medborgare och förtroendevalda ett resultat av kommunens verksamhet utifrån ett medborgarperspektiv och ge förutsättningar att kommunicera kring kvalitetsfrågor. 41 kommuner deltog. 

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

Kvalitetsredovisning (Samtliga skolformer)

2009
2008
2007 

Medarbetarundersökning 2014

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 april 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213