Utvecklingsenheten

Utvecklingsenhetens övergripande uppdrag är att verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering (miljö, infrastruktur och social hållbarhet). Utvecklingsenheten är en stabsenhet inom kommunledningskontoret och bedriver sitt arbete på uppdrag av kommunstyrelsen.

Ett av utvecklingsenhetens viktigare uppdrag är att skapa förutsättningar för ett starkt näringslivsklimat i Mora. För att kunna göra det, arbetar vi utifrån kommunens näringslivsstrategi med fyra fokusområden: trafik och infrastruktur, övergripande samhällsplanering, kommunikation, dialog och service samt kompetensförsörjning.

 

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Caroline Smitmanis Smids Utvecklingschef
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 30 Mora
  Tel: 0250-267 74
  Växel: 0250-260 00
 • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 34
  Växel: 0250-260 00
 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)
 • Kristina Hållmats Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 31
  Växel: 0250-260 00
 • Magnus Birkeholm Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 18
  Växel: 0250-260 00
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19
  Växel: 0250-260 00
 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04
  Växel: 0250-260 00
 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00
 • Stefan Sjöberg Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 39
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213