Statistik/prognoser

Befolkningsenkät
En undersökning som visar hur befolkningen i Mora mår.
Hälsa på lika villkor 2014

 

Faktablad statistik om Mora - Folkhälsomyndigheten vår 2016
    

Befolkningsstatistik

Befolkningsstruktur 1997-2012

Befolkningsutveckling 1960-2012

Födda-döda 1968-2012

In- och utflyttade 1968-2012

Medelålder 1981-2011

Medelålder 1998-2011

Moras befolkning, historik 1810-2012


Prognoser

Denna länk innehåller inte bara prognoser utan där finns också ännu mer befolkningsstatistik än den som redovisas ovan.

Befolkningsprognos 2011-2021 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 december 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213