Kommunvapnet

S:t Mikaael och Draken

Dels av dåvarande Mora socken som den 13 september 1943 beslutade att sockenvapen och sockenfana skulle anskaffas, dels av Erik G Engström som skrev en artikel i Mora Tidning 3 november 1980 efter det att statyn vid kyrkogatans mynning avtäckts och invigts. Förmodligen har det gjorts flera efterforskningar, eftersom det även hävdas att det råder en sammanblandning med det nordiska skyddshelgonet S:t Olof. Det finns teorier om att en förväxling skett med S:t Olof, det nordiska helgonet, som betraktats som Moras speciella skyddshelgon.

 

En annan teori har framförts från katolskt håll och den går ut på att Mora kyrka under katolsk tid kan ha varit helgad åt S:t Mikael. Det rör sig alltså om tiden fram till 1530-talet då den lutherska refomationen nådde Sverige. Den definitiva brytningen med katolicismen skedde vid Uppsala möte 1593.

 

Blev Moras sockens vapen 1946

Första gången S:t Mikael och draken förekommer är på en riksdagsfullmakt 1675 och en senare från 1723. Båda dessa har förutom bilden av S:t Mikael även texten ”Mora Sochns Signet”. Dessa originalsigill i röd lack finns på riksarkivet. S:t Mikaelsbilden (ärkeängeln) förkommer i många kyrkliga sammanhang i Sverige och i olika konstarter, allt från träskulpturer till kalk- och glasmålningar. Pastorsämbetet i Mora har sedan 1931 använt sig av S:t Mikael och draken både som sigill och stämpel.

När kommunalnämnden i Mora socken, i september 1943, beslutade att anskaffa ett sockenvapen och fana tillsattes en kommitté på tre personer att utreda ärendet och inkomma med förslag. På kommitténs förslag beslutade kommunalfullmäktige den 11 juni 1944 att anskaffa ett sockenvapen på grundval av Mora sockens gamla sigill, samt att hos Riksheraldikerämbetet begära en lämplig heraldisk utformning. Kommittén var dock inte helt enig, då en ledamot föreslog att vapnet skulle utformas med armborstet som huvudfigur, symboliserande morakarlarnas insats under frihetskrigen och Gustav Vasas tid, och med små figurer som symboler för den fredliga gärningen, till exempel klockhjul, kniv, spade och yxa.

Samtidigt begärde Söderbärke socken att få använda S:t Mikael och draken i sitt sockenvapen. Det hade likartat motiv som Mora socken. Samma motiv förekom i sigill på en riksdagsfullmakt från 1710. Båda socknarna var i och för sig berättigade att använda S:t Mikael och draken. Det blev ändå Mora som fick motivet och den 23 oktober 1946 antog kommunalfullmäktige förslaget som med Konungens gillande fastställdes av Kungl. Maj:t den 6 december 1946.

Ungefär samtidigt fick övriga dalasocknar sina vapen fastställda, däribland Morastrands köping, Solleröns, Venjans och Våmhus socknar.

 

Överlevde kommunsammanslagningarna

I samband med kommunsammanslagningarna, den första mellan Mora socken och Mora köping 1959, och Mora köping, Solleröns, Venjans, och Våmhus socknar 1971, har S:t Mikaelsbilden fatt kvarstå som kommunsymbol. De övriga sockenvapnen skulle behållas för att användas för andra lokala ändamål.

Kommunvapnets utformning har som synes av illustrationerna undergått viss modernisering genom att motivet förenklats och linjer förstärkts för att grafiskt lättare kunna användas i olika tryckmanér. Kommunvapnet, tillsammans med typsnittet, utgör numera logotypen och ingår i den grafiska profilen för Mora Kommun.

För att få en konsekvent och enhetlig utformning av profilen för Mora kommun, togs ett underlag för grafisk profil fram med regler som kommunstyrelsen fastställde under våren 1989. Fem år senare påbörjades en vidareutveckling av det arbetet som sedan utmynnade i en profilhandbok.

I slutet av 2001 påbörjades en process för att bättre anpassa vapnet till modern tryckteknik. Resultatet blev att den svårhanterliga guldfärgen ersatts med en liknande gul färg, samt att en del detaljer tagits bort. Ett nytt typsnitt infördes också vid det tillfället. Under 2006 ändrades typsnittet ännu en gång, till det utseende som nu kan ses i vapnet uppe till vänster.

Som inledningsvis nämnts är vi inte ensamma om S:t Mikael och draken som symbol. Nej, det är faktiskt så att Bryssel, Belgiens och EU:s huvudstad, har S:t Mikael och draken som stadssymbol och som stadens skyddshelgon.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Mora kommun Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

  Öppettider växel och reception: vardagar kl. 07.45-12.00, 12.45-16.30

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213