Mora kommun planerar att bygga en ny brandstation

30 september 2014

Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga ett område vid  Mäxvägen/Svedjärnsvägen för att bygga en ny brandstation.

Nuvarande brandstation i Mora
Befintliga brandstationen i Mora

Moras brandstation är gammal och behöver renoveras. I en utredning har kommunledningskontoret tittat på två olika förslag, dels att renovera den befintliga brandstationen och dels att bygga en helt ny station. Fördelen med att bygga en ny är att den gamla stationen då kan användas som vanligt tills den nya är färdig att tas i bruk. Verksamheten behöver då inte komma i kläm på grund av renoveringsarbete. 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 september 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Magnus Birkeholm Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 18
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213