Morapanelens bedömning av mora.se

23 mars 2011

Morapanelen, drygt 150 Morabor, har under januari 2011 fått ett antal frågor om kommunens webbplats, mora.se. Panelens synpunkter ska tillsammans med andra underlag hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Frågeställningarna i undersökningen var i korthet:

  • Hur ofta besöker du kommunens webbplats?
  • Vad tycker du om webbplatsen, tydlighet, sökfunktion, aktualitet, kontaktuppgifter, design mm?
  • Inom vilka områden söker du information på webbplatsen?

Samtidigt ställdes några frågor om den samlingsannons som kommunen har i Mora tidning varannan vecka.

Morapanelen

Svarsfrekvensen i enkäten var hög, 77 %, och det framgår att deltagarna i panelen är flitiga besökare på mora.se, 9 av 10 besöker webbplatsen minst en gång per månad och hälften en gång i veckan. En stor andel anger att man söker det man finner och tycker i stort att informationen är uppdaterad och bra. Det finns även många bra synpunkter och förslag till förbättringar. Sökfunktionen får det enskilt lägsta betyget i enkäten.

När det gäller samlingsannonsen i Mora Tidning har bara knappt 40 % lagt märke till den, men de flesta anser den ändå viktig och vill att kommunen utökar sin information i annonsen.

Sammanfattningsvis ger panelen mora.se ett övervägande gott betyg och man ser samlingsannonsen som ett bra komplement till informationsspridning.

Resultatet från undersökningen presenteras här 

 

Vi söker fler medlemmar i Morapanelen 


Owe Hållmarker

This is a mailto link

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 mars 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213