Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens plan- och byggnadsverksamhet enligt plan- och bygglagen. I nämndens ansvar ingår bostadsanpassningsbidrag, mät- och kartfrågor, lägenhetsregister samt brandtillsyn av kommunens byggnader och anläggningar.

Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Ulf Tholerus (C)  Ordförande

Joakim Linder (MOP) 1:e vice ordförande

Anna-Carin Rydstedt (S) 2:e vice ordförande

Gunder Eriksson (C)

Sven-Anders Söderberg (M)

Ajdoan Muliqi (S)

Leif Sandström (MP)

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213