Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet i Mora (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsföreningarna och kommunens nämnder.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och sammanträder 4 gånger per år. Till rådet utser samtliga nämnder vardera 1 politisk ledamot och ersättare för denne.

Pensionärsföreningar som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ingår i rådet med ledamot och ersättare.

 

Ledamöter i Pensionärsrådet, mandatperioden 2015-2018

Reglemente 

Politiskt valda ledamöter

Anna Hed (C), ordförande

Malin Höglund (M) 

Bernt Persson (S)

Kommunala pensionärsrådets ledamöter

 

Sekreterare

Katarina Edqivst

 

Sammanträdesplan 2018

Torsdag 15 februari       (beredning måndag 5 februari)

Torsdag 31 maj             (beredning måndag 14 maj)

Torsdag 27 september   (beredning måndag 10 september)

Torsdag 29 november    (beredning måndag 5 november)

 

Mötesanteckningar

2017-11-30

2017-09-28

2017-06-01

2017-02-16

2016-12-01

2016-09-22

2016-06-02

2016-02-17

2015-10-29

2015-09-11

2015-05-21

2015-03-19

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 mars 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213