Krisgrupp (POSOM Mora)

POSOM står för: Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM ska göra insatser i syfte att förebygga ohälsa för människor som upplevt olyckor eller katastrofer när samhällets ordinarie resurser är otillräckliga.

Ledningsgruppen består av representanter från:

 •  Brandkåren
 •  Polisen
 •  Kyrkan
 •  Skolan 
 •  Socialförvaltningen

Ledningsgruppens uppgifter är att:

 • Vid behov upprätta informations- och stödcenter efter larm
 • Ha kunskaper om psykiska reaktioner och emotionell första hjälp
 • Leda och fördela
 • Samverka med berörda organisationer 
 • Information till massmedia och allmänhet
 • Utbildning av egen organisation
 • Vara stödpersoner i det akuta skedet
 • Kunna genomföra avlastningssamtal och debriefing

POSOM-gruppens stödpersoner består främst av personal från:

 • Socialtjänsten
 • Kyrkan
 • Skolan

Stödpersoner tar hand om:

 •  Överlevande
 •  Oskadda
 •  Anhöriga
 •  Vittnen
 •  Chockade

Genom att:

 • Vara medmänskligt stöd till drabbade
 • Ge emotionell första hjälp
 • Hjälpa till att lösa praktiska problem

 När kan POSOM-gruppen aktiveras?

Vid händelser med fysiskt/psykiskt skadade/döda personer när samhällets ordinarie resurser inte räcker till:

 • Katastrofer
 • PKL begär hjälp
 • Annan kommun begär hjälp

 Vem kan aktivera POSOM-insatser?

 • Kommunala räddningstjänstens räddningsledare
 • Polisinsatschefen 

Lokaler för information och stödcentrum:

POSOM insats sker normalt ej på olycksplatsen, utan på annan mer lämplig plats, så kallat informations- och stödcenter.
Normalt används Andreasgården. Andra lokaler kan också komma i fråga beroende på hur behovet av insats ser ut.

Upplysningar om POSOM-gruppen lämnas av:

Anders Krumlinde. Nås via kommunens växel: 0250 - 260 00

Om du drabbas av kris finns intressant information att ta del av på följande sidor:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri; här finns information att läsa om hur man kan hantera en katastrofsituation. Under "råd och behandling" och vidare "tips till drabbade" finns en manual om hur man kan bemästra en krissituation.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213