Upphandling

Välkommen till Mora kommuns Inköpscentral

Vi har huvudansvar för Mora kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Syftet är att alla anskaffningar av varor och tjänster ska genomföras på ett fördelaktigt och effektivt sätt för att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för byggupphandlingar.

Utöver upphandlingar avseende kommunens förvaltningars specifika behov, har upphandlingsenheten ett ansvar att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal.

Respektive förvaltning ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop) och så kallade direktupphandlingar. 

Som inköpscentral samordnar enheten upphandling av ramavtal för varor och tjänster åt andra upphandlande myndigheter eller enheter.

 

Upphandlingsdialog Dalarna

Gratis kurs om upphandling för företagare

Upphandlingsdialog Dalarna erbjuder gratis kurs för småföretagare som vill veta mer om hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Kursen hålls på tre olika platser 28, 29, 30 november.

Läs mer och anmäl dig här

 

Enkät till lokala och regionala leverantörer

Mora kommuns Inköpscentral har jobbat ett tag med tidiga dialoger som bl.a. syftar till att locka lokala leverantörer att bli mer aktiva i offentliga upphandlingar och att få fram innovativa lösningar som är hållbara i en allsidig mening.

För att få er syn på offentlig upphandling har vi nu en enkät med frågor riktade främst till lokala och regionala leverantörer som är eller vill bli leverantörer till det offentliga.

Enkäten tar ca 3 min att besvara och det finns ett kommentarsfält där du kan ge oss ytterligare värdefull information i vårt förbättringsarbete.

Alla svar hanteras konfidentiellt.

Till enkäten

 

Upphandlingsverktyg för elektroniska upphandlingar

Mora kommuns Inköpscentral har Mercells MPS där upphandlare skapar, annonserar och följer upp sina upphandlingar. Leverantörer lämnar elektroniska anbud. Hela processen i ett verktyg.

 

Elektronisk upphandling

Aktuella upphandlingar och avtal

 

Om intresse finns kommer upphandlingsenheten anordna en visning av systemstödet under våren.

Klicka här för att göra intresseanmälan

Vi återkommer till de som anmält intresse med en inbjudan.
 

Mora kommuns leveratörer av varor och tjänster, läs mer>>

Hur en upphandling går till? Här kan du läsa mer>>

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213