Upphandling

Välkommen till Mora kommuns Inköpscentral

Vi har huvudansvar för Mora kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Syftet är att alla anskaffningar av varor och tjänster ska genomföras på ett fördelaktigt och effektivt sätt för att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för byggupphandlingar.

Utöver upphandlingar avseende kommunens förvaltningars specifika behov, har upphandlingsenheten ett ansvar att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal.

Respektive förvaltning ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop) och så kallade direktupphandlingar. 

Som inköpscentral samordnar enheten upphandling av ramavtal för varor och tjänster åt andra upphandlande myndigheter eller enheter.

 

Upphandlingsdialog Dalarna

Utbildning i upphandling för företagare 16 maj.

 

Vill du göra affärer med offentlig sektor?
 
Nu bjuder Upphandlingsdialog Dalarna till ytterligare ett , där ni får lära er om upphandlingsprocessen och hur det går till att lämna anbud.
 
Efter seminariet har ni fått grundläggande kunskaper och verktyg så att ni kan lämna anbud och göra affärer med offentlig sektor.

Tisdagen den 16 maj klockan 16.00-19.30, Galaxen, Borlänge.

För mer information och anmälan klicka här

 

Kom och fika med oss

Har du frågor, funderingar eller idéer kring upphandling? Under våren har vi fyra tillfällen där du kan diskutera upphandling med oss på upphandlingsenheten över en kopp kaffe.

Vårens fyra träffar äger rum i rum i Mora kommuns KS-sal 15.00 den 15 februari, 23 mars, 26 april och 22 maj. Mora, Orsa och Älvdalens politiker, leverantörer och beställare är välkomna. Anmäl dig här 

 

Upphandlingsverktyg för elektroniska upphandlingar

Mora kommuns Inköpscentral har Mercells MPS där upphandlare skapar, annonserar och följer upp sina upphandlingar. Leverantörer lämnar elektroniska anbud. Hela processen i ett verktyg.

 

Elektronisk upphandling

Aktuella upphandlingar och avtal

 

Om intresse finns kommer upphandlingsenheten anordna en visning av systemstödet under våren.

Klicka här för att göra intresseanmälan

Vi återkommer till de som anmält intresse med en inbjudan.
 

Mora kommuns leveratörer av varor och tjänster, läs mer>>

Hur en upphandling går till? Här kan du läsa mer>>

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 8 december 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213