Etablering

Investera och etablera i Mora

Många faktorer bidrar till Moras gynnsamma näringslivsklimat. Kommunen är navet för näringsliv och kommunikationer i norra Dalarna och har ett upptagningsområde på drygt 80 000 människor. I Mora finns många av de attraktioner och evenemang som gör regionen till Sveriges tredje största besöksmål. Här finns en stark industri med framgångsrika, exporterande företag inom framförallt tillverknings och skogsindustrin. Mora har länets näst högsta handelsindex och där av flera växande handelsområden en blomstrande besöksnäring samt en växande tjänstesektor.

Välkommen att höra av dig!

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213