Kontakt Utvecklingsenheten

Vasaloppets mål portalen
Utvecklingsenhetens övergripande uppdrag är att verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering (miljö, infrastruktur och social hållbarhet). Utvecklingsenheten är en stabsenhet inom kommunledningskontoret och bedriver sitt arbete på uppdrag av kommunstyrelsen.

Ett av utvecklingsenhetens viktigare uppdrag är att skapa förutsättningar för ett starkt näringslivsklimat i Mora. För att kunna göra det, arbetar vi utifrån kommunens näringslivsstrategi med fyra fokusområden: trafik och infrastruktur, övergripande samhällsplanering, kommunikation, dialog och service samt kompetensförsörjning
Trafik och infrastruktur; innefattar bland annat Genomfart Mora, vägnätet i övrigt, järnväg, flygplatsen, kollektivtrafik, parkeringsplatser och bredband. 
Kompetensförsörjning; innefattar bland annat ett aktivt arbete mellan gymnasieskola och näringsliv för att möta näringslivets behov, bästa tänkbara kunskapsutveckling genom samtliga stadier i den kommunala skolan, förbättra tillgång till universitet, högskolor och yrkeshögskolor.
Samhällsutveckling; innefattar markberedskap, hög planberedskap och förutseende översiktlig planering, skapa tillgång till bostäder och lediga tomter, mark och tomter för handel och industri.
Kommunikation, dialog och service; innefattar tillgängliga tjänstemän, positivt bemötande, kompetent och rättssäker handläggning, snabb service och beslutsgång för företagsärenden, Forum Mora, nätverk och mötesplatser, företagsbesök, marknadsföring och etableringsarbete.
Hållbarhet; Arbeta för en hållbar samhällsutveckling där människors behov och rättigheter tillgodoses med hänsyn till naturens resurser och gränser.

Utvecklingschef
Caroline Smitmanis Smids 

Trafik och infrastruktur
Kristina Hållmats - Lokaltrafik, järnväg och cykelleder
Vakant - Genomfart Mora, vägnätet, flyg och gång- och cykelvägar
Kompetensförsörjning
Stefan Sjöberg
Samhällsutveckling
Kristina Hållmats - Bostäder, mark, statistik och planer
Vakant - Planer
Kommunikation, dialog och service
Ulla Karlsson - Forum Mora, Moras representant i projektet F7 -Företagsutveckling 7 kommuner i samverkan
Kerstin Linqqvist - Marknadsföring, avtal
Niclas Larsson - Etableringar 
Ekologisk hållbarhet
Eva Larsson
Social hållbarhet
Inger Skoglund Hassis


 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 juli 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Caroline Smitmanis Smids Utvecklingschef
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 30 Mora
  Tel: 0250-267 74
  Växel: 0250-260 00
 • Kristina Hållmats Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 31
  Växel: 0250-260 00
 • Stefan Sjöberg Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 39
  Växel: 0250-260 00
 • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 04
  Växel: 0250-260 00
 • Kerstin Lingqvist Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 19
  Växel: 0250-260 00
 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00
 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)
 • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 34
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213