Moras Näringsliv

Mora som regionstad
dalahäst

Mora kommun fokuserar på att utveckla Mora till centrum i regionen norr om Siljan år 2022. Stadens karaktär kommer att kännetecknas av gemenskap, företagande och hälsa. Det är den inriktningen som planering och investeringar kommer att ha framöver för att forma Mora till en regionstad.

I regionstadsarbetet har man jobbat med en stor referensgrupp som brett representerat medborgarna och samhällets olika delar. Allt från teknikföretagen, handeln och besöksnäringen till kyrkan, idrottsrörelsen och kulturen. 

Fokusområden

Näringslivskontoret har tre prioriterade områden; Industri, besöksnäring och handel. Det är de tre grundbultarna i kommunens näringsliv och har majoriteten av företagens omsättning.

Tillverkningsindustrin i Mora är mycket nyanserad med en handfull större företag, några med internationell ägarbild och många små.

Handeln är länets näst största med ett försäljningsindex 2015 på 142  (sällanköpsvaror). Mora har tre handelsområden; Noret, Tuvan och centrum. Noret har framförallt större butiker och varuhus framförallt inom hus, hem och fritid. Mora centrum är den naturliga mötesplatsen med en trivsam gågata med många butiker, restauranger och kaféer. Tuvan har ett utbud av sällanköpskaraktär framförallt inom möbler och outdoor.

Besöksnäringen (turismen) har under ett flertal år haft ett uppsving i Mora och har nu en stor del av Siljansområdets turismomsättning. Det som lockar är framför allt Zorn, dalahästtillverkningen, handeln och de stora evenemangen knutet till idrott och kultur, t.ex. Vasaloppets sommar och vintervecka, Starlet & Buster Cup samt Vinterfest.

Näringslivskontoret fokuserar på att skapa mötesplatser såsom regelbundna branchträffar och allmänna frukostmöten, driva och delta i nätverk samt delta i specifika projekt för att öka Moraföretagens konkurrenskraft. Forum Mora är en viktig del i arbetet, det är ett i grunden enkelt och effektivt sätt för evenemangsarrangörer och företag att få information om det regelverk som finns vid etableringar, evenemang och andra utvecklingsinsatser. Du kan läsa mer om Forum Mora här.

Fakta om Mora

Verkstadsindustrin kom att få ett avstamp i urtillverkningen. Under senare delen av 1800-talet tog industrin verkligen fart. Mässing bearbetades på olika sätt och de första vattenkranarna levererades. I slutet av seklet började knivproduktionen och sedan var grunden lagd.

gammal industribild
I Mora finns idag ca 2000 aktiva företag inom en mängd olika branscher.  Näringslivet i Mora präglas av tillverkande industri, turism och handel. Bland företagen hittar du tradition och förnyelse hand i hand. I många svenska hem finns någon produkt från Mora; en vattenkran, en kniv, en stege eller en dalahäst. Natur och kultur har skapat underlag för en omfattande turism som omsätter miljardbelopp. Den ger i sin tur underlag för en handel som ligger långt högre än riksgenomsnittet. Flera stora evenemang genomförs årligen i Mora, även de bidrar till att sätta orten på kartan. I Mora finns en stark företagstradition, en speciell Moraanda. Alla drar åt samma håll och vill att Mora skall utvecklas i samverkan. Det finns starka nätverk och företag inom många olika branscher, vilket minskar sårbarheten.    

Några av Moras större företag/arbetsplatser

Mora kommun - Landstinget Dalarna - FM Mattsson Mora Group AB - Assre Assistans i Dalarna AB - Jale AB - AB Wibe - Morakniv AB - Mattsson Metal AB -  Siljan Koncernen   

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213