Nyheter Näringsliv & jobb

 • Turismen i Mora kommun ökade 2016

  15 februari 2017

  Under 2016 ökade antalet gästnätter i Mora kommun jämfört med året innan med drygt 7 procent. Av den ökningen utgör utländska övernattningarna cirka 1 procent. Det innebär att Mora fortsätter sin stigande trend som ett attraktivt resmål.

 • Energitema på årets första företagsträff i Smidjegrav Arena

  2 februari 2017

  Det finns en stor och lönsam men outnyttjad potential att energieffektivisera inom företagen, hävdade Hans Nilsson på årets första företagsträff. Hans har arbetat länge med energi och är bland annat ordförande i Energieffektiviseringsföretagen.

 • Moras bästa UF-Företag 2017

  2 februari 2017

  Under torsdagsmorgonens näringslivsfrukost presenterades resultatet i tävlingen Moras bästa UF-företag.

 • Ny laddstolpe för elbilar

  15 december 2016

  Tack vare ett samarbete mellan flera aktörer finns det nu en ny laddstolpe för elbilar i Mora centrum.

 • Bästa Tillväxt 2016

  22 november 2016

  Priset Bästa Tillväxt 2016 tilldelas den kommun i varje län där företagen växer bäst. Mora placerar sig på en tredje plats i Dalarnas län.

 • Dags för företagsbesök

  15 november 2016

  Nu startar vi arbetet med att besöka ett antal företag i Mora kommun för att ta reda på vad vi som kommun kan göra för att underlätta att driva företag här.

 • Moragalan 2016

  7 november 2016

  I lördags gick Moragalan av stapeln. Den arrangerades av Mora Köpstad, Företagarna Mora och Mora kommun och var öppen för alla som ville hylla Mora och lyfta fram Morabor som gjort något extra bra under året. En rad utmärkelser delades ut.

 • Vår myndighetsutövning lyfter Mora

  26 oktober 2016

  Tillit, målbild, ökad förståelse, kommunikation och att skapa mötesplatser är fokusområden i Mora kommuns fortsatta arbete för ett bättre näringslivsklimat.

 • Mora på plats 163 i Svenskt Näringslivs kommunrankning av företagsklimatet

  20 september 2016

  Mora tappar 39 platser i rankningen jämfört med förra året. Mora kommun ser nu över enkätsvaren som ligger till grund för rankningen, för att förbättra förutsättningarna för kommunens företagare.

 • Allt fler turister övernattar i Mora

  13 september 2016

  Antalet turister som övernattar inom Mora kommun ökade 2015 och första halvåret 2016 ser ökningen ut att vara ännu större än tidigare. Det tyder på att Mora behåller och stärker sin popularitet som turistdestination.

 • Moras befolkning ökar

  30 augusti 2016

  Mora kommun ökade sin befolkning med 73 personer under första halvåret 2016 och har nu 20 186 invånare. Det visar den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån, SCB.

 • Handeln i Mora ökar för fjärde året i rad

  23 augusti 2016

  Mora stärker sin position som näst största centrum för handel i Dalarna och det från en redan hög nivå. Det är bara Borlänge som är större.

 • Fler företag i Mora

  15 augusti 2016

  Antalet företag i Mora har ökat. 56 nya företag registrerades under första halvåret 2016 samtidigt som allt färre företag läggs ned.

 • Visit Dalarna lyfter fram cykelleder framtagna av feriepraktikanter i Mora

  9 augusti 2016

  På Visit Dalarnas hemsida presenteras nu två cykelleder i Mora som leder till kända besöksmål i Mora. Cykellederna har tagits fram av feriepraktikanter på Utvecklingsenheten i Mora kommun.

 • ”Jag har verkligen lärt mig så oerhört mycket” – feriepraktiken populär bland Moras ungdomar

  3 augusti 2016

  I Mora får alla sökande en feriepraktikplats. De ungas egna förmågor och egenskaper har i år matchats mot arbetsplatserna för att få rätt person på rätt plats.

 • Besöksjobb - ett viktigt steg för arbetsmarknaden

  20 juni 2016

  Projektet Besöksjobb är ett initiativ där nyanlända invånare och näringslivet möts. Sverige är enligt arbetsförmedlingen i behov av mer arbetskraft och företagen söker ny kompetens.

 • Filmer ska locka nya medarbetare till Mora

  13 juni 2016

  Mora kommun behöver rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. För att visa upp möjligheter och fördelar med att jobba i Mora kommun och för att nå ut till en bredare målgrupp har tre förvaltningar tagit fram rekryteringsfilmer som finns på Youtube.

 • Medfinansiering till integrationsprojekt Samma Lika

  7 juni 2016

  Kommunstyrelsen fattade den 31 maj beslut att medfinansiera ett integrationsprojekt som ägs av Mora Församling, Svenska kyrkan.

 • Mora ökade sin turismomsättning 2015 med 101 miljoner!

  3 juni 2016

  Mora ökade sin turismomsättning 2015 med drygt 9 procent och satte därmed rekord med drygt 1,2 miljarder kronor i sammanlagd omsättning för Mora kommuns turistföretag.

 • Löpande insikt -en servicemätning av Mora kommuns myndighetsutövning

  30 maj 2016

  Mora kommun har anmält sitt deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Löpande insikt.

 • Ny utvecklingschef

  23 mars 2016

  Kommunstyrelsen beslutade på mötet den 22 mars att ge kommundirektören i uppdrag att fullfölja tillsättningen av utvecklingschef genom anställning av Caroline Smitmanis Smids. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 maj 2016.

 • Årets företagare och köpman 2015

  15 mars 2016
 • Stjärngalan 2016

  29 januari 2016

  2016 års upplaga av Stjärngalan blev en fin uppvisning i Moras företagande. Fem nomineringar i åtta klasser säger det mesta.

 • Stöd till landsbygden

  29 januari 2016

  Leaderkontoret bjuder in till informationskväll om möjlighet att söka stöd ur kommande Leaderprogram.

 • Nytt systemstöd för e-upphandling

  11 december 2015

  ​Upphandlingsenheten har nu avslutat sin upphandling om systemstöd för e-upphandling.

 • Moras teknikföretag satsar för en ökad integration

  10 december 2015

  Wajrums ideella förening har sökt medel hos Tillväxtverket för att utveckla en modell för praktikplatser till nyanlända. Tillväxtverket kommer senast den 23 december meddela om ansökningen är beviljad.

 • Hela Sverige ska leva – Mora fortsätter delta i Leader 2014-2020

  6 oktober 2015

  Leader är en metod för landsbygdsutveckling och har funnits som arbetssätt i EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1996. Ett syfte med landsbygdsprogrammet är att olika aktörer på landsbygden ska samarbeta ännu mer för att driva utvecklingen i deras hembygd.

 • Norets Handelsområde växer

  5 oktober 2015

  Utbyggnaden av etapp två av handelsområdet Mora Noret är igång.

 • Mora på plats 3 i Dalarna

  15 september 2015

  Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Svaret från den ligger till grund för en kommunranking av alla 290 kommuner. 2015 rankas Mora som 124 och blir därmed tredje bästa kommun i Dalarna.

 • Fortsatt samarbete med Wajrums ideella förening

  7 september 2015

  Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens möte att fortsätta finansiera Wajrums ideella förening som under sex år har initierat och drivit ett flertal olika utvecklings- och kompetenshöjandeprojekt för teknikföretagen i norra Dalarna.

 • Handeln i Mora växte för tredje året i rad 2014

  20 augusti 2015

  HUI Research har presenterat handelsstatistik för Sverige 2014 och där kan det glädjande konstateras att Mora kommuns detaljhandel ökar för tredje året i rad.

 • Givande feriepraktik hos Mora kommun

  3 juli 2015

  Under två veckor i tre perioder erbjuder Mora kommun feriepraktik för ungdomar från årskurs 9 till första året på gymnasiet. I år har sammanlagt 246 ungdomar fått chansen att arbeta med kommunala arbeten.

 • Mora kommuns serviceplan lyfts fram som exempel i länet

  2 juli 2015

  Mora kommun antog serviceplan för 2015-2017 under våren, nu lyfter Länsstyrelsen fram serviceplanen som ett exempel på hur dalakommunerna kan jobba.

 • Besöksnäringen är fortsatt stark inom Mora Kommun

  1 juli 2015

  Det visar 2014 års siffror för turisters konsumtion som har kommit för Mora.

 • Vinnande UF-företag

  27 mars 2015

  Moras bästa UF-företag, ReFruit UF vann tävlingen Hållbart företagande i Dalarna och är nu kvalificerade att åka på SM i Stockholm 11-12/5. Med i företaget är : Sofie Persson, Joel Bäckhem, Johanna Pihlström och Ellinor Berling.

 • Välbesökt VA-plansmöte på Mora Parken

  23 januari 2015

  Vad kommer det att kosta att ansluta till kommunalt vatten- och avlopp? Hur gör man om man redan har ett välfungerande VA-system? Blir man tvingad att ansluta till kommunalt? När blir det färdigt i Ryssa? .

 • Besöksnäringen omsätter nästan en miljard i Mora kommun

  7 juli 2014

  Besöksnäringen ger många helårsjobb till Mora Kommun visar RESURS analys över besöksnäringens omsättning i de fyra Siljanskommunerna.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213