Besöksnäringen är fortsatt stark inom Mora Kommun

1 juli 2015
dalahäst

 

Företaget Resurs gör på uppdrag av ca 230 kommuner i Sverige en analys av turisters konsumtion på ett geografiskt avgränsad område, vanligen en kommun.

Resultatet benämns TEM, Turism Ekonomisk Modell, och för kommuner redovisas resultat på helår. Omsättningen redovisas enligt den så kallade turistkronan där turistens utgifter är uppdelade i logi, livsmedel, restaurang, transporter, shopping och aktiviteter. 2014 års siffror har nu kommit för Mora, här nedan redovisas ett axplock ur dessa.  

 

 • Besöksnäringen omsatt drygt 1,1 miljarder kronor totalt i Mora 2014.
 • 359 miljoner kronor spenderades av inresande besökare som alltså hade Mora som måldestination
 • 747 miljoner spenderades av genomfartsresenärer
 • Turistkronans hos de inresande turisterna har följande fördelning
  - Logi 42%
  - Livsmedel 6%
  - Restaurang 29%
  - Transporter 4%
  - Shopping 5%
  - Aktiviteter 14% 
 • I Mora genomfördes drygt 930 000 övernattningar år 2014.
  - Login delas in i kommersiell och icke-kommersiell logi
  - 36% (334 000) var kommersiellt boende med camping som största del och hotell som näst störst.
  - 80% (267 200) av de kommersiella övernattningarna genomfördes av svenskar.
  - Största utländska grupp är från Norge (57%).
  - Sedan kommer Tyskland, Nederländerna och Danmark.
  - Den icke-kommersiella delen är fritidshusboende och  boende hos släkt och vänner.

 

Vid frågor, kontakta gärna Niclas Larsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213