Besöksnäringen omsätter nästan en miljard i Mora kommun

7 juli 2014

gågatan
Varje år gör företaget RESURS, på uppdrag av Siljanskommunerna och Siljan Turism, en analys över besöksnäringens omsättning i de fyra Siljankommunerna. Analysen avser det gångna året.

För Moras del har vi legat på en totalomsättning på ca 1 miljard kronor, så även 2013 då summan hamnade på 976 miljoner kronor. 343 miljoner genereras av hitresta personer och 633 miljoner av personer som är på genomresa och har sitt slutmål någon annanstans, t.ex. Sälen eller Idre. För handeln och restaurangerna är genomfartsresenärerna således mycket viktiga kunder.

Mora hade totalt 932 000 turistiska övernattningar och av dessa var 343 000 kommersiella.

Av de kommersiella var 80% svenskar, de utländska gäster kom till 80% från Norge, Tyskland eller Nederländerna.

Hotell är den viktigaste boendekategorin då hotellgästerna spenderade 103 miljoner kronor 2013.

Totalt sett gav besöksnäringen 684 helårsjobb åt i Mora kommun 2013.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 juli 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213