Fortsatt samarbete med Wajrums ideella förening

7 september 2015

Samverkansavtal skrivs med Wajrums ideella förening för utvecklandet av Moras tillverkningsindustri. Visa större bild
Samverkansavtal skrivs med Wajrums ideella förening för utvecklandet av Moras tillverkningsindustri.

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens möte att fortsätta finansiera Wajrums ideella förening som under sex år har initierat och drivit ett flertal olika utvecklings- och kompetenshöjandeprojekt för teknikföretagen i norra Dalarna.

Wajrums ideela förening har sedan 2008, i samverkan med Mora kommun, verkat för att stärka och utveckla tillverkningsindustrin i Mora. Föreningens uppdrag för detta samverkansavtal är bland annat att fortsätta driften av de etablerade nätverken som finns, kartlägga industrins kompetensbehov på kort och lång sikt och stärka kopplingen och utbytet mellan industriföretagen och grundskolan, gymnasiet och högskolor.

Nytt för i år är att föreningen köper en processledarresurs från Industrins utvecklingscentra i Dalarna (IUC) för att kunna initiera och driva företagsspecifika eller gemensamma lokala, regional och nationella utvecklingsprojekt.

- Industriföretagen i Mora är väldigt nöjda med det Wajrum har bidragit med under åren både som resurs för samordning och operativt arbete i nätverken liksom för olika gemensamma utvecklingsprojekt. Behovet av fortsatt arbete med bland annat kompetensutveckling och kompetensförsörjning för företagen och övriga företagsspecifika utvecklingsbehov finns och här kommer IUC Dalarna finnas som en resurs då de är etablerade inom området, säger kommunchef Peter Karlsson.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 september 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213