Handeln i Mora växte för tredje året i rad 2014

20 augusti 2015

gågatan

HUI Research har presenterat handelsstatistik för Sverige 2014 och där kan det glädjande konstateras att Mora kommuns detaljhandel ökar för tredje året i rad. Både dagligvaror och sällanköpsvaror ökar, den största ökningen står sällanköpsvaror för som ökar med 12% till 816 miljoner kronor i omsättning. Totalt omsatte detaljhandeln i Mora kommun 1,669 miljarder kronor 2014, att jämföra med året innan är det en ökning med 9%. Det här gör att Mora stärker sin position som handelsplats i länet, Försäljningsindex ligger nu på 133, vilket är det tredje bästa i Dalarna. Endast Borlänge kommun (index 150) och Malung-Sälens kommun (index 134) har bättre handelsindex. Den här utvecklingen gynnar även sysselsättningen, inom detaljhandelssektorn i Mora kommun fanns 582 arbetstillfällen 2014.

handelsomsättning Mora Kommun Visa större bild

En starkt bidragande orsak till denna utveckling är Siljansområdets stora attraktivitet som turistdestination. Tack vare unika reseanledningar och effektiv marknadsföring via Siljan Turism AB är Siljan ett av landets mest välbesökta områden. Mora ligger också strategiskt på vägen till andra starka destinationer i norr och väster. Det har utvecklat en stark handelssektor med ett brett utbud, vilket gör Mora mycket intressant som handelsplats.


Källa: HUI Research, Resurs AB

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213