Hela Sverige ska leva – Mora fortsätter delta i Leader 2014-2020

6 oktober 2015

Landsbygdsutveckling

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Leader har funnits som arbetssätt i EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1996. Ett syfte med landsbygdsprogrammet är att olika aktörer på landsbygden ska samarbeta ännu mer för att driva utvecklingen i deras hembygd.

Kommunstyrelsen i Mora kommun har beslutat att medfinansiera Leader Dalälvarnas utvecklingsområde under de kommande sju åren med totalt 3 556 015 kronor. Det innebär att kommunen deltar och medfinansierar olika projekt med cirka 30 procent. Genomförandet görs i samverkan med lokala och regionala program och med hänsyn till övriga program för utveckling på landsbygden.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Fakta

Leader-metoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor, som kanske aldrig annars skulle ha träffats, möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. Arbetet i partnerskapet (ideell, offentlig och privat aktör tillsammans) innebär att ny kunskap tillförs alla parter.

Läs mer om Dalälvarnas UtvecklingsOmråde här>>

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213