Moras teknikföretag satsar för en ökad integration

10 december 2015

Medarbetare i telefon

Wajrums ideella förening har sökt medel hos Tillväxtverket för att utveckla en modell för praktikplatser till nyanlända. Tillväxtverket kommer senast den 23 december meddela om ansökningen är beviljad.

Projektet ”Företagsinitiativ för integration” är ett initiativ från näringslivet, där flera företag har uttryckt ett behov och intresse av att se över hur industrin kan vara delaktig i en ökad integration i samhället.

- Teknikföretagen och industrin i Mora har ett långsiktigt behov av kompetens-försörjning och att utveckla en modell för praktikplatser för nyanlända är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Micaela Öberg som är projektutvecklare vid näringslivskontoret på Mora kommun.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 december 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213