Norets Handelsområde växer

5 oktober 2015
utbyggnad Norets Handelsområde

Utbyggnaden av etapp två av handelsområdet Mora Noret är igång. Etappen består av 2000 kvadratmeter affärsyta. De butiker som väntas öppna är Stadium och ÖB, sistnämnda är redan etablerad i Mora men flyttar från sin lokal där de är idag. Butikerna väntas öppna under hösten 2016. Biltema bygger även ut sina lokaler och hamburgerkedjan Max samt bensinstationen Ingo kommer också att etablera sig området. 

Det planeras en ytterligare expansion i området, men i dagsläget är det inte klart vad det blir för etableringar. Det finns även planer på att detaljplanera ett område norr om riksväg 70 i riktning mot Moraklockan.

- Utvecklingen av handelsområdet är ur näringslivsperspektiv mycket viktigt och stärker ytterligare Mora som regionens köpstad. Moras handel, både i centrum och handelsområdet drar redan till sig många besökare och ytterligare etableringar är värdefulla för Mora. Det ger också nya arbetstillfällen, inte minst för unga människor, säger Caroline Smitmanis Smids tillförordnad näringslivschef i Mora.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213