Vasaloppets betydelse för regionen

Vasaloppets vintervecka är utan tvekan en av Sveriges största idrottsklassiker, med anor sedan 1922. 2009 arrangerades Vasaloppets sommarvecka för första gången. Evenemangen är årligt återkommande och drar många besökare till Mora och Ovansiljan.

Öppet spår måndag 2016

 

I och kring Mora finns många välbesökta och välarrangerade idrottsevenemang med hög kvalitet. Grunden till den här evenemangskulturen lades redan 1922 då det första Vasaloppet arrangerades mellan Sälen och Mora. Sedan dess har Vasaloppet utvecklats och växt till att bli det äldsta, längsta och deltagartätaste långloppet i världen. Det har knoppats av lopp med andra distanser och målgrupper. Allt samlat under en tio dagar lång "vecka", Vasaloppets vintervecka, i slutet av februari och finalen med Vasaloppet första söndagen i mars. Vasaloppet är numera en året runt arrangör som erbjuder lopp även på sommaren, Vasaloppets sommarvecka. Cykelvasan arrangerades för första gången 2009. Vasastafetten är sommarveckans äldsta lopp och hade premiär för Vasaloppet som arrangör 2008. Ultravasan genomfördes för första gången 2014.

Ultravasan

Vasaloppet, som blivit ett av landets starkaste varumärken, genererar många positiva värden för Mora. De kommer ofta frågor om hur mycket Vasaloppets vintervecka och sommarvecka betyder. Marknadsföringsvärdet är nog inte möjligt att värdera fullt ut, men mycket är det. Vad vi vet är att de senare åren har varit mer än 60 000 anmälda till Vasaloppets vintervecka och över 25 000 anmälda deltagare 2015 till sommarveckan. Med det som utgångspunkt har det gjorts intressanta beräkningar.

De turistekonomiska effekterna

Undersökningsföretaget Rubin Research har på uppdrag av Vasaloppet och de tre Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora under flera år genomfört undersökningar av de turistekonomiska effekterna av Vasaloppets vinter- respektive sommarvecka. Undersökningarna tar sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ha ägt rum (om det inte vore för evenemanget).

De båda senaste undersökningarna (sommar 2014 och vinter 2015) visar att Vasaloppsarrangemangen genererar turismintäkter på över en kvarts miljard, vinterveckan 226,1 miljoner kr och sommarveckan över 60 miljoner i turistekonomisk omsättning årligen till näringslivet i de tre Vasaloppskommunerna.


Några utdrag från undersökningen av vinterveckan 2015:

Uträkningarna ger vid handen att de ca 70.262 turister som kom till regionen i samband med Vinterveckan har spenderat ca 226,1 miljoner kronor under sitt vistelse. Logi/boende står för ca 45,3 miljoner medan övrig konsumtion står för ca 180,8 miljoner. Vidare kan ses att ’deltagare’ är den stora gruppen och de står för 169,9 miljoner av omsättningen medan ’medföljarna’ omsätter ca 32,3 miljoner och den ’intresserade publiken’ omsätter ca 23,9 miljoner. Bryter man omsättningen på de tre geografiska målgrupperna kan ses att ’övriga Sverige’ (ej lokalt boende) står för lejonparten med 188,8 miljoner, de norska gästerna står för 8,5 miljoner och övriga utländska gäster står för 28,8 miljoner.

Cykelvasan


6% av de deltagare som ej bor lokalt dagpendlade till evenemanget medan 94% övernattade. Populärast var att hyra stuga/lägenhet/hus (43%), följt av hotell/vandrarhem (18%), hos släkt och vänner (10%), skolor/sovsalar (10%), egen stuga/lägenhet/hus (7%), husvagn/husbil (3%) eller annat (4%). Övernattarna kan i sin tur delas in i de som bodde kommersiellt (ca 77%) och de som bodde icke kommersiellt (ca 17%).

Den genomsnittlige dagpendlaren/dagbesökaren har besökt evenemanget 1,3 dagar. De övernattande deltagarna har i genomsnitt stannat 3,2 dagar och 2,6 nätter i regionen, och har företrädesvis bott i Malung-Sälen (43%) och Mora (38%) kommuner, medan 5% har bott i Älvdalens kommun. De flesta övriga har bott i omkringliggande kommuner såsom Rättvik (4%), Orsa (4%) och Leksand (1%). 3% har bott i ’övriga Dalarna’ medan 2% bott utanför Dalarna.

Den genomsnittlige deltagaren (exklusive lokala deltagare) har spenderat ca 1.150 kr per dygn under vistelsen. 325 kr lades på logi/boende medan 825 kr lades på övrig konsumtion. Shopping/souvenirer (232 kr) följt av restaurang/café (188 kr) och livsmedel (124 kr) är de områden där man konsumerat mest. Utländska deltagare spenderar i genomsnitt mer per dygn än de svenska, och vidare är det förväntat att övernattare (1.173 kr) spenderar betydligt mer än dagpendlare (472 kr).

Viljan att delta även nästa Vintervecka är fortsatt mycket stor. Sammantaget uppger 81% att de är benägna att delta igen nästa år.

40% av deltagarna uppger att de åkt på träningsläger (på annan ort) inför deltagandet i Vinterveckan, och de stannade i genomsnitt 5,3 dygn på lägret. 18% åkte på arrangerade läger medan 82% åkte på privata läger. Sälen (20%) och Orsa/Grönklitt (19%) har varit populära destinationer, följt av Mora (9%), Idre (6%), Funäsdalen (6%) och Älvdalen (2%). 56% svarar att de varit på annan destination. En överslagsberäkning ger vid handen att träningslägren i Sälen omsatt ca 18,9 miljoner kronor, medan lägren i Mora och Älvdalen omsatt ca 8,5 miljoner respektive 1,9 miljoner.

27% av den del av publiken som var där av rent intresse dagpendlade till evenemanget medan resterande 73% övernattade i samband med besöket. Den genomsnittlige dagpendlaren/dagbesökaren har besökt evenemanget 1,5 dagar. Övernattarna har i genomsnitt stannat 4,7 dagar och 3,8 nätter i regionen, och har företrädesvis bott i Mora (56%) medan 11% bodde i Rättvik, 10% i Malung-Sälen, 10% bodde i Orsa, 5% i Leksand, 2% bodde i övriga Dalarna och 7% bodde utanför Dalarna.

Publiken som besöker evenemanget av rent intresse (dvs utan att själva delta eller vara medföljare till deltagare) har spenderat ca 1.000 kr per dygn under vistelsen.

Några utdrag från undersökningen av sommarveckan 2014: 

Uträkningarna ger vid handen att de 19 870 turister (deltagare och medföljare) som kom till regionen i samband med evenemanget har spenderat ca 60,9 miljoner kronor under sitt vistelse. Logi/boende står för ca 11,9 miljoner medan övrig konsumtion står för ca 49 miljoner. Vidare att "svenska turister" är den stora gruppen och de står för ca 54,2 miljoner av omsättningen medan "norska turister" omsätter ca 3,6 miljoner och "övriga utlandet" 3,1 miljoner. Tittar man på de olika loppen så dominerar "CykelVasan" med ca 56,5 miljoner medan VasaStafetten står för ca 0,8 miljoner och UltraVasan för ca 3,6 miljoner.

Vasastafetten


54% av "övernattarna" bodde i Malung-Sälens kommun medan 32% bodde i Mora och 2% i Älvdalen. 9% bodde i andra dalakommuner medan 1% bodde utanför Dalarna. Andelen som bodde i Mora har ökat jämfört med för två år sedan på bekostnad på de som valde att bo utanför Dalarna.

Det genomsnittliga resesällskapet bestod av 6,3 personer av vilka 5,2 deltog och 1,1 var medföljare (deltog ej). 7% av deltagarna pendlade till evenemanget från sin egen permanentbostad. Övriga 93% övernattade i samband med vistelsen. En övervägande majoritet av "övernattarna" bodde kommersiellt (ca 75%) medan andra hittade icke kommersiellt boende (ca 18%). "Övernattarna" tillbringade i genomsnitt 3,1 dagar och 2,5 nätter i regionen. Inkluderat boendekostnad och övrig konsumtion spenderade de 1184 kr per dygn. Deltagare från "utlandet övrigt" stannade något längre än de svenska och norska.

11% svarar att de legat på träningsläger inför SommarVeckan. De som legat på läger tillbringade i snitt ca 5,3 dygn på träningsläger. 80% åkte privat medan 20% åkte på arrangerade träningsläger. 21% av de som varit på läger har varit i Sälen, medan 5% varit i Mora och 2% i respektive Idre, Grönklitt/Orsa och Funäsdalen. Den stora massan (76%) har varit på annan ort än de listade alternativen; bland dessa så nämns Mallorca, Säfsen, Norge och Öland mest frekvent. Ett genomsnittligt läger har kostat ca 3.900 kr.

I undersökningen har hänsyn tagits till direkt konsumtion i de tre kommunerna, och tar inte hänsyn till lokal konsumtion. Vasaloppets deltagaravgifter eller sponsorintäkter ingår heller inte.  

 

Vasaloppet är betydelsefullt för många!

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 april 2017.

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213