Färdtjänst

Färdtjänsten Dalarna

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom Färdtjänsten Dalarna, som är en enhet inom Region Dalarna.

Ansökningar och andra handlingar skickas till nedanstående adress. Telefontid: helgfri måndag-fredag 10.00-12.00

Myntgatan 2

791 51 FALUN

Telefon: 023- 77 70 40

E-postadress: This is a mailto link

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik, det vill säga en form av samåkning som innebär att den färdtjänstberättigade inte alltid åker den närmaste vägen till sitt resmål.

Vem får färdtjänst?

Personer med varaktigt funktionshinder eller funktionsnedsättning som är bestående i mer än 6 månader och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Det är endast funktionshindret och svårigheterna det medför som avgör rätten till färdtjänst. Avsaknad av allmänna kommunikationer är enligt lagens förarbete ingen grund för tillstånd.

I samband med ansökan infordras läkarintyg i de fall som är svårbedömda.

Var får jag resa?

Färdtjänstresorna gäller för resor i hela Dalarnas län. antalet resor är inte begränsade om inte annat framgår av beslutet.

När får jag resa?

Resorna kan ske hela dygnet.

Vad kostar det?

Du betalar en egenavgift enligt fastställd taxa.  

Vem får följa med mig under resan?

Som färdtjänstberättigad har du rätt att ta med dig en medresenär som reser från och till samma adress som du själv i mån av plats. Denne betalar samma avgift som du själv. Har du beviljats ledsagare så följer denne med utan extra kostnad.

Hur beställer jag resan?

När du har beviljats färdtjänst kan du beställa resor hos beställningscentralen - Samres. Du når dem på telefon 0774-44 00 00

 

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst kan beviljas för resor utanför länet och då kan kommunen lämna ersättning för reskostnader som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

För att kommunen ska vara skyldig att lämna ersättning för reskostnader krävs att den sökandes funktionshinder är stort och varaktigt. Det innebär att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna transporten.

Ett annat krav för att tillstånd ska ges är att resan är särkilt kostsam för den sökande. Det betyder att resan inte kan göras till normala kostnader. 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 juni 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213