Föreningsliv

Riksidrottsförbundet har ändrat sina ansökningstider till 25 februari och 25 augusti för aktivitetsstödet. Kommunen ändrar även till samma datum för att underlätta för föreningarna.

Ett omfattande och inkluderande föreningsliv är en viktig faktor för att utveckla och göra Mora till ett bra ställe för människor att bo och leva på. Därför är det viktigt för Mora kommun att stötta det lokala föreningslivet, folkbildningsrörelsen och övriga civilsamhället. Det stöd som kommunen utdelar årligen, består bland annat av olika former av ekonomiska bidrag och subventionerade hyrestaxor.

I Mora finns ett rikt föreningsliv. Idrottsföreningar, studieförbund, ideella organisationer och kulturella aktörer erbjuder en mångfald av aktiviteter, engagemang och mötesplatser. Föreningarna går att hitta via Mora kommuns föreningsregister och de aktiviteter som erbjuds via evenemangskalendern.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213