Kulturpris och kulturstipendium

kulturpris kulturstipendium 2017

Kulturpris till Gösta Frost och Lennart Thorslund

kulturpristagare 2017 gösta frost och lennart thorslund kollage

Kulturnämnden tilldelar Mora kommuns kulturpris 2017 att delas mellan kulturarvsbärarna Gösta Frost och Lennart Thorslund för deras betydande ideella arbete för kulturen i Mora.

Gösta Frost får kulturpriset för bland annat sitt engagemang i Siljansfors skogsmuseum och kring timmerflottningens ångbåtar. Lennart Thorslund får priset för bland annat sitt engagemang i bevarandet av Dalskan och kända kulturmiljöer i Mora samt för forskningen kring Bälter Swen Ersson.

Mora kommun delar årligen ut ett kulturpris som är avsett att stödja eller uppmuntra ett aktivt engagemang inom forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell insats i Mora kommun. Prissumman uppgår till 15 000 kronor och kan, då det anses motiverat, delas mellan flera olika pristagare. Kulturpriset skall, enligt stadgarna, delas ut under kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Nygårds Karin Bengtsson och Linnea Swärd är årets kulturstipendiater

kulturstipendiater 2017 nygårds karing bengtsson och linnea swärd

Mora kommuns kulturstipendier 2017 tilldelas Nygårds Karin Bengtsson och Linnea Swärd. Stipendiet är på 10 000 kr vardera och kan tilldelas personer som visat god kvalitet i sitt litterära, musikaliska eller i annat konstnärligt skapande.

Nygård Karin Bengtsson visar på stor konstnärlig kvalitet och tidlöshet i sin fotokonst. Hon kommer från Mora och är konstnär med foto som medium, har en gedigen utbildning och är välrepresenterad på gallerier och konsthallar. I sin fotokonst refererar Nygårds Karin Bengtsson till konst i förra sekelskriftet som hon fortfarande tycker har något att säga till samtiden. Människans relation till tid och rum är kärnan.

Linnea Swärd är bildkonstnär med akvarell som främsta medium. Hon är uppväxt i Mora och har familjen kvar på orten. Linnea Swärd använder akvarell på ett otraditionellt sätt, ofta sotigt med detaljer som skaver blandat med element från naturen och djurlivet. Via bland annat Instagram delar Linnea Svärd generöst med sig av sitt skapande och inspirerar andra. Bildspråket väcker intresse och nyfikenhet på den fortsatta konstnärliga utvecklingen.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 29 februari 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213