200 000 kr till Siljansfors Skogsmuseum

7 maj 2010
I utställningshallen
Gösta Frost beundrar en gammal timmerkälke. I dagsljusets sken sedan takkplåtar bytts mot genomskinlig plast.

Riksantikvarieämbetet har fördelat bidrag till arbetslivsmuseer i Sverige. Det har fördelats 6 miljoner kronor varav Siljansfors Skogsmuseum har fått 200 000 kr.

Pengarna ska användas till att flytt och återuppbyggnad i Siljansfors av Dalälvarnas flottningsmuseum som nu är beläget i Gysinge.

Siljansfors Skogsmuseum var ett av de fem museer som fick mest i bidrag. Det här är ett bra och viktigt steg för oss att kunna förverkliga ett flottningsmuseum i Siljansfors. Vi har sökt medel från många olika privata och offentliga fonder för att klara av det nya museet. Det här är det första beslutet vi fått på de ansökningar vi gjort.

Vi hoppas att även de övriga går i samma riktning, för vi behöver ett par miljoner för att det ska bli riktigt bra.

Bra ser det också ut att bli med besökare under året. Tack vare de entreprenörer vi har som håller restaurangen öppen dagligen kl. 10-17 så kan vi också hålla museet öppet under en längre säsong än tidigare. Vi har redan haft de första besökarna i museet nu i början på maj månad. Det är betydligt tidigare än tidigare år.


Gösta Frost
Ordf. Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum
 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 maj 2010.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213