Hälsovecka i nio dagar

30 augusti 2010
Hälsoveckan 2010 Visa större bild
Fr.v. Kurt Podgorski, Malung-Sälens folkhälsoråd, Inger Skoglund Hassis, folkhälsoplanerare Mora/Orsa, Pege Andersson, folkhälsoplanerare Älvdalen , Eva Malmqvist, folkhälsoplanerare Malung-Sälen och Bigitta Sohlberg, Mora/Orsa folkhälsoråd.

Mest omfattande programmet någonsin

Och det finns onekligen en del att välja på. I de fyra kommunerna Mora, Orsa Älvdalen och Malung-Sälen bjuds det på 334 programpunkter och bakom dem står ungefär 150 arrangörer. För Moras vidkommande finns ca 100 programpunkter och ca 50 arrangörer.

Mer än 300 programpunkter antyder ett rikt urval och en titt i programmet bekräftar misstanken. De grupperar sig inom fyra temaområden, mat, rörelse, kultur och inre balans, fördelningen dem emellan varierar dock från kommun till kommun.

- I "mina" kommuner kan jag konstatera att rörelse dominerar över kultur, säger Inger Skoglund Hassis, folkhälsoplanerare i Mora och Orsa.

Intressant att notera är mängden av rörelseaktiviteter med exotiska namn. Eller vad sägs om Body Combat, Body Pump, Core, Qi Gong, Yoga, PulsSpin, Tai-Chi, Zen-Chi och Zumba? Naturligtvis finns också vanlig gympa och det kan man till och med ägna sig åt i kulturell miljö. "Gympa hos Zorn" äger rum i konstnärens hästhage och alla i gympakläder har gratis entré till succéutställningen Zorns mästerverk! 

Landsting och kommuner i samverkan

Det är folkhälsoråden i de deltagande kommunerna som står bakom Hälsoveckan. Uppdraget kommer från respektive folkhälsoråd, organisationer som finaniseras av landstinget men som verkar på primärkommunal nivå.

- Vi har valt lite olika hälsomål i kommunerna och rapporterar om vårt arbete till landstinget, berättar Kurt Podgorski, kommunalråd i Malung-Sälens kommun och ordförande i dess folkhälsoråd.

Det övergripande målet med Hälsoveckanär att inspirera till en hälsosam och meningsfull livsstil. God folkhälsa spelar en betydelsefull roll i samhället och det är huvudskälet till kommunernas engagemang. I Hälsoveckan finns aktiviteter för alla åldrar, från rörelseövningar av olika slag till att bara njuta av högläsning på ett bibliotek. Under nio dagar finns alla möjligheter att låta sig inspireras av nya upplevelser. Man kan också prova på saker som man kanske bara ryktesvägen hört talas om.

En chans även för småföretagen

Förutom olika organisationer deltar många företag som arrangörer och får här ett utmärkt tillfälle att marknadsföra sina tjänster och produkter. Huvuddelen av de 330 programpunkterna är gratis, medan några kostar en mindre slant.

- Hälsoveckan är en lokalt förankrad, långsiktig aktivitet för folkhälsan, understryker Pege Andersson, folkhälsoplanerare i Älvdalen. Den kostar heller inte mycket att arrangera; kommunerna lägger 30 000 kronor var utom Mora som i kraft av sin storlek lägger ytterligare några tusen. Pengarna bekostar annonsering och tryckningen av den sextonsidiga broschyren som går ut i mer än 24 000 exemplar till alla hushåll och företag i de fyra kommunerna. Vi folkhälsoplanerare avlönas av landstinget och kostar därför inget extra.

 

Sven-Erik Nilsson 

  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213