Näringsliv

Moraandan genomsyrar Moras näringsliv

Moras näringsliv präglas av den legendariska Moraandan med en stark företagartradition. I dag finns det minst en produkt från Mora i de flesta svenska hem; en kniv, en kran eller en dalahäst. Handel, turism och tillverkningsindustri är de största branscherna i Mora.

Moraandan har i alla tider satt Mora på kartan och så än idag. En stark företagartradition står bakom flera starka varumärken som finns i de flesta svenska hem. Det började med urtillverkning i byn Östnor och under 1800-talet tog industrin fart när de första vattenkranarna tillverkades. Sedermera började även den legendariska Morakniven att tillverkas och resten, det är historia.

I Moras näringsliv återfinns allt från mindre, traditionella företag till globala som Schneider Electric. De senaste åren har också en rad innovativa och nytänkande företag tagit plats i Moras näringsliv, som till exempel Next Green som tillverkar laddstationer till elbilar.

I dag är handeln den största branschen i Mora, sett till antal företag. Därefter följer tjänsteföretag, byggföretag och tillverkningsindustrier. Totalt finns cirka 2 000 aktiva företag i Mora som alla genomsyras av Moraandan där tradition möter förnyelse och modern teknik. Det rika natur- och kulturlivet har gett underlag för omfattande turism vilket genererat många företag inom besöksnäringen. Det i sin tur bidrar till Moras position som handelsort.

Moras näringsliv

Lediga tjänster

I Mora finns lediga tjänster inom flera olika yrkeskategorier och hos flera arbetsgivare. Håll utkik på länkarna nedan eller skicka in dina...

Lediga tjänster

Övrig näring

Till övrig näring i Mora hör bland annat tjänstesektorn som är på starkt uppgång. Här finns många mindre företag med inriktning på stödjande...

Övrig näring

Industri

I Mora finns flera stora industrier och många av dem tillverkar produkter som är kända långt utanför Mora och Dalarnas gränser. Främst är d...

Industri