Varumärket Mora

Åter svenskägda WIBE satsar globalt

Sedan 1 juli är Wibe åter svenskägt efter att Storskogen tog över det Morabaserade kabelstegsföretaget från
franska Schneider Electric. – Ambitionen framåt är att bli en ännu större spelare på den globala marknaden, säger Patrick Arcidiacono, vd.

Wibe, som grundades 1929, är ett av flera Moraföretag med en lång och gedigen historia. Företaget köptes 1997 av Lexel och två år senare köpte franska Schneiders Electric Wibe stegar. Efter 22 år i den franska koncernen är Wibe återigen svenskägda.
– För att göra en lång historia kort så har verksamheten i Mora gått bra, men kabelstegar är inte en del av Schneiders Electrics kärnverksamhet. Jag började för några år sedan att diskutera med Schneiders ledning om vi skulle kunna göra det på ett ännu bättre sätt och tog fram ett förslag, säger Patrick Arcidiacono, vd för Wibe Group.

Medarbetare från många olika länder

Han kom själv till Mora som fabrikschef 2013 och har arbetat inom den franska Schneider-koncernen i 32 år.
– Jag har haft många olika roller på Schneider 15 länder och arbetat mycket med utveckling.
Under de åtta år Patrick arbetat på Wibe i Mora har han satt ihop en stark ledningsgrupp med medarbetare från många olika länder.
– Det är en väldigt blandad ledningsgrupp med personer från Nederländerna, Indien och Brasilien, bland annat. Vi har noga studerat marknaden och är ett starkt team tillsammans. Jag tog förvisso initiativet till processen att separera Wibe från Schneider men det här är något vi jobbat fram tillsammans och jag visste att jag hade ledningsgruppens stöd.

Har varit en lång process

I slutet av november 2019 tog Schneider Electric beslutet att sälja kabelstegsverksamheten, som förutom Wibe i Mora även innefattar en fabrik i holländska Hoorn. I våras presenterades Storskogen, ett svenskt privatägt företag grundat 2012, som nya ägare. Storskogens affärsidé att förvärva och driva välskötta och lönsamma företag med ledande positioner på sina respektive marknader. Storskogen omsatta 8,9 miljarder kronor under 2020 och bestod vid förra årets slut av 58 affärs-enheter med cirka 3 500 anställda.
– Det har varit en lång process och vi har träffat både Storskogen och flera andra intressenter. Valet föll på Storskogen av flera anledningar, bland annat att de ser det här som en långtidsinvestering, att det är ett svenskt bolag och att vi har matchande företagspersonaliteter.

Positiva reaktioner

Den 1 juli gick övertagandet igenom och Wibe blev återigen svenskägt. Företaget heter nu Wibe Group.
– Wibe är ett fantastiskt fint bolag med en väldigt tydlig nisch. Bolaget har en stark marknadsposition med bra lönsamhet. Wibe har också kunnig personal och starkt ledarskap, säger Fredrik Bergegård, som är affärsområdeschef för industri på Storskogen.
Reaktionerna internt, så väl som från kunder och samarbetspartners, har varit positiva.
– Det är inte bara att separera ett bolag utan det är också viktigt att förklara visionen, varför vi valt att göra det. Jag är övertygad om att Wibe kommer att kunna utvecklas på ett ännu bättre sätt nu och att det här är bra för både företaget, de som arbetar här och våra kunder.

Vill växa globalt

Wibe Group omfattar idag fyra världs-ledande varumärken för kabelförläggning för kompletta och innovativa lösningar med kabelstegar, kabelrännor och trådstegar. Installationerna sträcker sig från kommersiella byggnader till de mest krävande installationer i extrema miljöer.
Patrick och ledningsgruppen har satt upp nya visioner och strategier för hur Wibe ytterligare kan positionera sig på den globala marknaden.
– Expansion är en del av den nya strategin och målet är att växa, både geografiskt och genom att välkomna
andra företag till Wibe Group. Ambitionen framåt är att bli en ännu större spelare på den globala marknaden.

Förzinkningen är en stor del av fabriken i Mora.

Lokal omtanke

Lokalt i Mora har Wibe ambitionen att bidra till samhället ännu mer.
– Det är viktigt att vara en hållbar och attraktiv arbetsplats så att medarbetarna trivs. Vi vill också bidra till samhället i övrigt och det kan vi göra genom sponsring, utbildning och att samverka med andra inom kommunen. Att stötta ungdomar och ge dem chanser känns särskilt viktigt, säger Patrick Arcidiacono.

TEXT SOFIA JEMTHANS

Uppdaterad: 29 september, 2021
Facebook Twitter Linkedin