Varumärket Mora

Bättre flyt i trafiken när Mora växer

Ett flertal nya cirkulationsplatser och breddning av E45:an från Noretbron och längs både Vasagatan och Strandvägen. Det är lösningen när trafiken i Mora ökar. Genomfartsprojektet påbörjades under förra året och pågår fram till 2022.

Det är framförallt när Moraborna ska till och från jobbet på vardagar som trafiksituationen är som mest ansträngd, med köer som följd.

Klas Darlin är samhällsplanerare vid Mora kommun och involverad i genomfartsprojektet som pågår mellan 2018 och 2022.

– Vi är väl medvetna om problemet; det står still alldeles för ofta. Det har pratats i säkert 20 år om lösningar på problemet och då har både förbifart och genomfart varit på tal, säger Klas Darlin, samhällsplanerare vid Mora kommun.

Genom att kartlägga trafiken har man kommit fram att det är resande mellan olika målpunkter i Mora som påverkar trafiken mest.

– Det är inte bara torsdagar och söndagar när fjälltrafiken påverkar, eller under Vasaloppsveckorna, som det är knökat utan i stort sett varje dag. Eftersom trafiken är till målpunkter i Mora skulle en förbifart inte hjälpa så mycket, den skulle inte lösa knuten. Därför har vi, tillsammans med Trafikverket, kommit fram till att en ny genomfartsled är den bästa lösningen.

Den provisoriska cirkulationsplatsen vid infarten till gamla Strandens skola kommer att ersättas av en permanent. Trafiksäkerheten för gående och cyklister förbättras med gång- och cykeltunnlar.

Tre nya cirkulationsplatser

Den nya vägplanen och genomfartsprojektet har vunnit laga kraft. Arbetet med den påbörjades under 2018 och beräknas vara klar 2022.

– Under förra året började vi med tre nya cirkulationsplatser, bland annat den på Svedjärnsvägen och Malungsvägen som blev klar i höstas och som redan nu har gett fantastiska resultat för trafikflödet, vilket också boende i området uppmärksammat.

Ytterligare en cirkulationsplats som påbörjades under förra året är den vid Bastubackbron.

– Man gjorde så mycket man kunde innan tjälen satte sig men just nu är det bara en provisorisk sväng, en sväng som redan nu förbättrat situationen. Så fort snön smält fortsätter vi arbetet med den cirkulationsplatsen som beräknas vara färdig i september i år.

Genom den nya cirkulationsplatsen vid Bastubackbron leder man också om tung trafik som i framtiden leds om längs älven istället för genom centrala Mora. Den tredje cirkulationsplats som påbörjades under 2018 är den som ligger längs E45:an mot Orsa där nya bostadsområdet Måmyren planeras. Även den ska vara klar i september.

Fyrfilig väg

För att lösa knutarna på E45:an genom Mora, från Noretbron och längs både Vasagatan och Strandgatan, kommer man under perioden 2020 till 2022 göra flera åtgärder. Redan nu är trafikljuskorsningen vid infarten till gamla Strandens skola ersatt av en provisorisk cirkulationsplats, som sedermera kommer att ersättas av en permanent.

– Från Noretbron blir det fyrfiligt fram till Stranden vilket gör att trafiken kommer att flyta på. Noretbron i sig är väldigt omdiskuterad i det här men man har kommit fram till att en ombyggnad av den kommer att ge en för liten effekt i förhållande till vad det kostar. Det stora problemet är inte bron utan Kristinebergskullen som ger uppförsbacke på två håll och som är upphov till många stopp. Den kommer nu att grävas ur när det blir fyrfiligt.

Har dialog med intressenter

Även vägen från Stranden längs Strandgatan till korsningen Malungsvägen, där det blir en ny cirkulationsplats som ersätter nuvarande trafikljus, breddas.

– Man kan förklara det som att vi förskjuter vägen i sidled mot järnvägsspåret och tar bort ett antal utfarter, samtidigt som vägen breddas. Vi kommer också bygga två nya gång- och cykeltunnlar. En vid Resecentrum och en vid Strandenområdet. Ett stort arbete har lagts ner på att förbättra trafiksäkerheten, framförallt för gående och cyklister. Därför tar Mora kommun också fram en cykelstrategi under 2019.

– Genomfartsprojektet sker i dialog med fastighetsägare, Mora Köpstad, Vasaloppet och andra intressenter. Det finns alla förutsättningar för att det här ska bli riktigt bra, säger Klas Darlin.

Uppdaterad: 3 april, 2019
Facebook Twitter Linkedin